Login:

Hasło:

Problem z logowaniem? Kliknij!

Zastrzeżenia Prawne

Zastrzeżenie Prawne/warunki użytkowania

Przepisy prawa zostały przedstawione w wersji elektronicznej opracowanej przez Wydawcę, który przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2011 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172) jedynym źródłem prawa polskiego są akty ogłaszane drukiem w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim, a prawa europejskiego - w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej.

Wszystkie teksty i opracowania są objęte ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych. Znaki i nazwy towarowe występujące w prezentowanych materiałach są, o ile nie zaznaczono inaczej, znakami lub nazwami zastrzeżonymi stanowiącymi własność odpowiednich osób prawnych i fizycznych. INFORLEX jest zastrzeżonym znakiem towarowym wydawnictwa INFOR PL S.A.

Copyright INFOR PL S.A. Warszawa 2017.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Warunki licencyjne dotyczące korzystania z serwisu informacyjnego serii Inforlex.pl (pobierz pdf).