Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 23-07-2024
Data publikacji: 2024-06-17

Pracodawcy będą musieli wdrożyć nowe procedury związane z ochroną sygnalistów

Sejm 14 czerwca 2024 r. ostatecznie uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. W związku z tym pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób będą musieli wprowadzić procedury umożliwiające sygnalistom zgłaszanie naruszeń prawa.

Nowe regulacje dotyczące sygnalistów wdrażają do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. 

 

Kogo dotyczy ustawa o ochronie sygnalistów

Przepisy ustawy o ochronie sygnalistów będą musieli stosować pracodawcy zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób. Przy ustalaniu tej liczby osób będziemy brali pod uwagę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia (art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów). Zatem przy ustalaniu, czy pracodawca jest objęty ustawą o ochronie sygnalistów, oprócz pracowników będziemy też uwzględniali osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna) czy samozatrudnionych. Określenie progu zatrudnienia, który decyduje o konieczności wdrożenia ustawy o ochronie sygnalistów, będzie następowało na dzień 1 stycznia i 1 lipca danego roku. 

 

Przykład

Pracodawca zatrudnia w firmie 8 pracowników na 1/2 etatu, 24 pracowników na pełny etat, 4 pracowników na 1/4 etatu, jednego pracownika na 3/4 etatu. Ponadto firma zatrudnia 18 osób na umowę zlecenia oraz 4 osoby w ramach umowy B2B. Firma jest objęta ustawą o ochronie sygnalistów, ponieważ łącznie zatrudnia 51,75 osoby (29,75 etatów na umowę o pracę oraz 22 osoby na umowy cywilnoprawne i w ramach samozatrudnienia).

 

Wskazany 50-osobowy próg nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00