Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 31-03-2023
Artykuł aktualny
na dzień 31-03-2023
Data publikacji: 2023-02-21

Przeciwdziałanie lichwie – zasady udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich

Ochrona przed wyzyskiem osób ubiegających się o pożyczkę lub kredyt konsumencki zaczyna się w chwili zawarcia umowy. Zakres tej ochrony został zwiększony przepisami ustawy o przeciwdziałaniu lichwie. W artykule przedstawiamy zasady stosowania wprowadzonych ograniczeń i ich konsekwencje praktyczne.

 

17 listopada 2022 r. została opublikowana ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 2339). Jej celem jest zwiększenie ochrony osób fizycznych, zawierających pozabankowe umowy o pożyczkę pieniężną, niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą lub zawodową. Ustawa nie zawiera samodzielnej regulacji, lecz wprowadza zmiany do istniejących ustaw, w tym w szczególności do Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego oraz do ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Wśród najważniejszych zmian wskazać należy:

 • wprowadzenie nowego limitów kosztów pozaodsetkowych dla kredytu konsumpcyjnego i pożyczek pieniężnych oraz
 • dodanie definicji legalnej kosztów pozaodsetkowych.

Nowelizacja:

 • uregulowała także stosowanie zabezpieczeń spłaty pożyczek pieniężnych oraz
 • wprowadziła nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego.

Pożyczki w Kodeksie cywilnym

Najistotniejsze zmiany zaszły w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, gdzie do istniejącej regulacji umowy pożyczki dodano wiele nowych przepisów (art. 7201 i nast. Kodeksu cywilnego) i unormowano:

 1. definicję pozaodsetkowych kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki,
 2. wzór pozwalający określić maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów ponoszonych przez biorącego pożyczkę,
 3. granicę pozaodsetkowych kosztów w całym okresie spłaty pożyczki w wysokości do 25% całkowitej kwoty pożyczki,
 4. warunki ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki.

Przez pozaodsetkowe koszty związane z zawarciem umowy pożyczki pieniężnej należy rozumieć:

 1. marże, prowizje lub opłaty związane z przygotowaniem umowy pożyczki, udzieleniem pożyczki lub jej obsługą albo koszty o podobnym charakterze,
 2. opłaty związane z odroczeniem terminu spłaty pożyczki, jej nieterminową spłatą albo koszty o podobnym charakterze,
 3. koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty ubezpieczeń, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki, koszty pozyskiwania informacji dotyczących biorącego pożyczkę, ...
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00