Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Tematy: przewodnik po zmianach
sortuj: Najnowsze   |   Najstarsze
  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2023

   W 2023 r. pracodawców czekają duże zmiany w zakresie prawa pracy. Wejdą bowiem w życie ważne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. W 2023 r. płaca minimalna wzrośnie 2 razy - w styczniu i w lipcu, a od 1 stycznia 2023 r. zmieniły się także zasady rozliczania wynagrodzeń w związku z nowymi przepisami dotyczącymi składania formularza PIT-2.

  • comment
   Artykuł
   aktualny
  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Zmiany w Polskim Ładzie 2.0 związane z rozliczeniem rocznym za 2022 r.

   Pierwszy pakiet zmian wprowadzany w ramach Polskiego Ładu 2.0 został opisany w dodatku do lipcowego numeru „Mk” pt. „Jak przygotować się do zmian w PIT wprowadzanych od 1 lipca 2022 r.”. Drugi pakiet zmian Polskiego Ładu 2.0 opisujemy w niniejszym opracowaniu. Omawiamy je odrębnie, ponieważ znajdą one zastosowanie dopiero do rozliczenia rocznego za 2022 r. Trzeci pakiet zmian wprowadzany w ramach Polskiego

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Polski Ład 2.0 – co zmieni się w rozliczaniu wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

   Od 1 lipca 2022 r. płatnicy po raz kolejny w tym roku otrzymali pakiet ważnych zmian podatkowych, tym razem określanych jako Polski Ład 2.0. Do najważniejszych z nich należą: obniżenie z 17% do 12% stawki podatku od dochodów nieprzekraczających 120 000 zł, obniżenie rocznej kwoty zmniejszającej podatek, likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, uchylenie nowego mechanizmu pobierania zaliczki na podatek

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany dla pracodawców

   Już od 1 lipca 2022 r. podatnicy zapłacą niższy podatek od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz od niektórych przychodów objętych podatkiem zryczałtowanym. Obniżka jest dość znacząca, bo o 5 punktów procentowych. Co istotne, samo obliczanie miesięcznych zaliczek PIT uległo znacznemu uproszczeniu w stosunku do stanu, który obowiązywał do 30 czerwca 2022 r. Uchylono ulgę dla klasy średniej

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców – po zmianach w kwietniu 2022 r.

   13 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807; dalej: ustawa nowelizująca z 9 lutego 2022 r.). Dotyczą one m.in. zasad ustalania dochodu będącego podstawą wymiaru składki

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Zmiany w obowiązkach pracodawców wobec pracowników pełniących służbę wojskową od 23 kwietnia 2022 r.

   Od 23 kwietnia 2022 r. obowiązuje ustawa o obronie Ojczyzny. Obejmuje ona ochronę przed zwolnieniem z pracy pracowników powołanych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej. Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania go do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, zobowiązany jest zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym.

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Czas pracy kierowców po zmianach przepisów

   W 2022 r. wprowadzono zmiany w zakresie czasu pracy kierowców, które wchodzą w życie w kilku etapach. Od 2 lutego 2022 r. kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe nie są w podróży służbowej, lecz zostali objęci specjalnymi regulacjami podatkowo-składkowymi. Natomiast od 1 marca 2022 r. dla kierowców w przewozach regularnych zmieniły się zasady korzystania z przerw na odpoczynek. Z kolei od 29 maja

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Rozliczenia podatkowe prosumentów energii odnawialnej – po zmianach

   Z dniem 1 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy określające nowy system rozliczania nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przez prosumentów. Warto w związku z tym pochylić się nad podatkowymi aspektami związanymi z produkowaniem energii elektrycznej z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych.

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Jak podpisywać sprawozdanie finansowe po zmianach w ustawie o rachunkowości

   Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje uproszczenie w ustawie o rachunkowości dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych. Wprowadziło ono możliwość złożenia podpisu na sprawozdaniu finansowym tylko przez jednego członka organu, w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy. W raporcie prezentujemy zasady i warunki, o jakich trzeba pamiętać przy korzystaniu z tego ułatwienia.

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Składka zdrowotna przedsiębiorców po zmianie przepisów od 2022 r.

   Polski Ład wprowadził w 2022 r. zmiany w ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w porównaniu do 2021 r. Wysokość tej składki uzależniona jest w zasadzie od formy opodatkowania działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę oraz osiągniętego przez niego dochodu (lub przychodu) uzyskanego w poprzednim miesiącu. Jeżeli podstawą do ustalenia składki zdrowotnej jest dochód (lub przychód

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Zasady stosowania oświadczenia PIT-2 po zmianie przepisów

   Oświadczenie PIT-2 jest dokumentem uprawniającym pracodawcę do zmniejszenia zaliczki podatkowej obliczonej od wynagrodzenia pracownika. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. niezłożenie tego oświadczenia nie było dla pracownika szczególnie dotkliwe, gdyż miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosiła 43,76 zł. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 zł. A zatem niezłożenie PIT-2 jest obecnie

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Zmiany w czasie pracy kierowców od 2 lutego 2022 r.

   Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej. Podróżą służbową kierowcy mogą być jedynie zadania służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych. Takie zmiany zostały wprowadzone od 2 lutego 2022 r. w wyniku nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców.

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny
  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Jakie obowiązki akcyzowe ciążą na sprzedawcy węgla po zmianach w 2022 r.

   Obrót węglem na cele opałowe zasadniczo jest zwolniony z akcyzy. Wymaga to jednak od sprzedawcy odpowiedniej dokumentacji. W 2022 r. wprowadzono kolejne zmiany w systemie opodatkowania tych wyrobów. Od 1 lutego 2022 r. objęto obowiązkiem monitorowania z użyciem systemu ECMS PL sprzedaż wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy przez tzw. duże pośredniczące podmioty węglowe. Sporządzanie dokumentów e-DD

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składki zdrowotnej od 1 stycznia 2022 r.

   Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały zmiany w sposobie ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna nie jest już częściowo finansowana z podatku dochodowego, co oznacza niższe dochody zatrudnionych, jak również spowoduje wzrost obciążeń finansowych niektórych przedsiębiorców. W ich przypadku bowiem zasady ustalania podstawy wymiaru tej składki zostały uzależnione od formy opodatkowania

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 29 stycznia 2022 r.

   Zatrudnianie cudzoziemców. W wyniku nowelizacji przepisów od 29 stycznia 2022 r. maksymalny okres powierzania pracy obcokrajowcowi na podstawie oświadczenia wydłużył się z 6 do 24 miesięcy. Od dnia wejścia w życie tej nowelizacji, z mocy prawa utraci ważność wpis zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli postępowanie w tej sprawie zostanie umorzone. Wydłużyła się również lista przypadków, w których nie

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny
  • comment
   Artykuł
   nieaktualny
  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2022

   W 2022 r. pracodawców czeka wiele ważnych zmian w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Związane są one głównie z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. pakietu podatkowego - Polski Ład. Wprowadza on bowiem rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania wynagrodzeń i naliczania składki zdrowotnej. Oprócz tego pracodawców czekają też ważne zmiany w zakresie ustalania prawa do zasiłków chorobowych oraz dotyczące

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Fakturowanie po zmianach od 1 stycznia 2022 r. – na przykładach

   Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy zyskali możliwość dobrowolnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (dalej również jako KSeF). W systemie można zarówno wystawiać, jak i odbierać faktury, a korzystający z niego podatnicy mogą liczyć na kilka preferencji podatkowych, choć ograniczonych licznymi warunkami. W artykule przedstawiamy obowiązujące zasady wystawiania faktur w KSeF zilustrowane przykładami

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Zmiany w zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

   Od 1 stycznia 2022 r. płatnicy zasiłków (w tym pracodawcy) realizujący obowiązki w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń chorobowych i macierzyńskich muszą uwzględniać zmiany przepisów wprowadzone z początkiem tego roku. Dotyczą one m.in. okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, który został skrócony ze 182 do 91 dni wliczania do jednego okresu zasiłkowego wszystkich niezdolności do pracy bez

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Zmiany 2022! Ryczałt od dochodów spółek – estoński CIT po zmianach

   W ramach Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. wprowadzone zostały istotne zmiany w przepisach określających opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (potocznie opodatkowanie w tej formie nazywane jest estońskim CIT). Obecnie łatwiej jest wybrać taką formę opodatkowania i jest ona szerzej dostępna. W artykule wskazujemy i omawiamy zmiany wprowadzone w tej formie opodatkowania.

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Najważniejsze zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2022 r. – przegląd

   Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wiele zmian w zakresie przepisów kadrowo-płacowych. Najwięcej z nich wprowadził tzw. Polski Ład. Zmiany w zakresie rozliczania wynagrodzeń oraz nowe zasady ustalania prawa do zasiłków chorobowych to tylko najważniejsze z nich.

  close POTRZEBUJESZ POMOCY?
  Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00