Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Tematy: Aktywa finansowe długoterminowe
sortuj: Najnowsze   |   Najstarsze
  • comment
   Porada
   aktualna
  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa

   W myśl zapisów Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem przedmiotem aportu mogą być rzeczy i prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne i stanowią składnik aktywów. Ujęcie w księgach zależy od tego, jakie składniki są przekazane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Kapitał zapasowy i jego przeznaczenie

   Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy jest odzwierciedleniem dodatkowego własnego źródła finansowania składników aktywów. Co za tym idzie - w wyniku przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy w jednostce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy. Zatem nie wypłacając wspólnikom dywidendy jednostka dysponuje

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Podatek dochodowy odroczony

   W celu ustalenia podatku dochodowego odroczonego należy obliczyć wartość podatkową i różnicę przejściową w odniesieniu do poszczególnych aktywów i zobowiązań.

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Instrumenty finansowe

   Tematyka instrumentów finansowych jest bardzo istotna w kontekście zamknięcia roku, gdyż oprócz dokonania wyceny ważne jest także odpowiednie sklasyfikowanie instrumentów finansowych do właściwych kategorii, bo od tego zależy metoda ich wyceny. Aby więc dokonać odpowiedniego ich przyporządkowania do poszczególnych kategorii, należy zapoznać się z poszczególnymi definicjami i pojęciami związanymi z

  • comment
   Artykuł

   Na czym polegają transakcje zamiany składników aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych

   Komitet Standardów Rachunkowości podjął 12 czerwca 2017 r. uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych. Stanowisko to ukazało się w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów 5 lipca 2017 r. i z tym dniem weszło w życie.

  close POTRZEBUJESZ POMOCY?
  Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00