history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2013-07-31    (Dz.U.2013.863 tekst jednolity)

[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.;

2) § 1 pkt 4 lit. a i e, pkt 6 lit. c oraz pkt 8 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Wersja obowiązująca od 2013-07-31    (Dz.U.2013.863 tekst jednolity)

[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.;

2) § 1 pkt 4 lit. a i e, pkt 6 lit. c oraz pkt 8 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2002-06-30 do 2013-07-30

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. b), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

2) § 1 pkt 4 lit. a) i e), pkt 6 lit. c) oraz pkt 8 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

[1] § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz.U. Nr 93, poz. 826). Zmiana weszła w życie 30 czerwca 2002 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2002-01-01 do 2002-06-29

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b), pkt 4 lit. a) i e), pkt 6 lit. c) oraz pkt 8 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

[1] § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz.U. Nr 156, poz. 1819). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2001 r.