history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2020-03-31

§ 3. [Stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. ] Do celów:

1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług − do dnia 30 czerwca 2020 r. [1],

2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej − do dnia 31 grudnia 2020 r.

− stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

[1] § 3 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 556). Zmiana weszła w życie 31 marca 2020 r.

Wersja obowiązująca od 2020-03-31

§ 3. [Stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. ] Do celów:

1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług − do dnia 30 czerwca 2020 r. [1],

2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej − do dnia 31 grudnia 2020 r.

− stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

[1] § 3 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 556). Zmiana weszła w życie 31 marca 2020 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-12-31 do 2020-03-30

§ 3. [Stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. ] [1] Do celów:

1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług − do dnia 31 marca 2020 r.,

2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej − do dnia 31 grudnia 2020 r.

− stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

[1] § 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 2554). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2019 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-12-31 do 2019-12-30

§ 3. [Stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. ] Do celów:

1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

– do dnia 31 grudnia 2019 r. [1] stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

[1] § 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 2440). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2018 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-12-30 do 2018-12-30

§ 3. [Stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. ] Do celów:

1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

– do dnia 31 grudnia 2018 r. [1] stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

[1] § 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 2453). Zmiana weszła w życie 30 grudnia 2017 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-01-01 do 2017-12-29

§ 3. [Stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. ] Do celów:

1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

– do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).