history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2020-03-03    (Dz.U.2020.344 tekst jednolity)

[Zgoda usługobiorcy] Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Wersja obowiązująca od 2020-03-03    (Dz.U.2020.344 tekst jednolity)

[Zgoda usługobiorcy] Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-05-04 do 2020-03-02

[Zgoda usługobiorcy] [1] Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

[1] Art. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 63 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. poz. 730). Zmiana weszła w życie 4 maja 2019 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-01-21 do 2019-05-03    (Dz.U.2019.123 tekst jednolity)

[Zgoda usługobiorcy] 1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:

1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;

2) może być odwołana w każdym czasie.

2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-06-24 do 2019-01-20    (Dz.U.2017.1219 tekst jednolity)

Art. 4. [Zgoda usługobiorcy] 1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:

1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;

2) może być odwołana w każdym czasie.

2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-07-15 do 2017-06-23    (Dz.U.2016.1030 tekst jednolity)

Art. 4. [Zgoda usługobiorcy] 1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:

1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;

2) może być odwołana w każdym czasie.

2. sługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2013-12-03 do 2016-07-14    (Dz.U.2013.1422 tekst jednolity)

[Zgoda usługobiorcy] 1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:

1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;

2) może być odwołana w każdym czasie.

2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2003-03-10 do 2013-12-02

[Zgoda usługobiorcy] 1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:

1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,

2) może być odwołana w każdym czasie.

2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.