history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2024-04-18    (Dz.U.2024.596 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Obciążenie obowiązkiem podatkowym] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Wersja obowiązująca od 2024-04-18    (Dz.U.2024.596 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Obciążenie obowiązkiem podatkowym] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2023-09-01 do 2024-04-17    (Dz.U.2023.1774 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Obciążenie obowiązkiem podatkowym] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-06-09 do 2023-08-31    (Dz.U.2021.1043 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Obciążenie obowiązkiem podatkowym] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-09-24 do 2021-06-08    (Dz.U.2019.1813 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Obciążenie obowiązkiem podatkowym] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-03-30 do 2019-09-23    (Dz.U.2018.644 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Obciążenie obowiązkiem podatkowym] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-04-25 do 2018-03-29    (Dz.U.2017.833 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Obciążenie obowiązkiem podatkowym] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-02-19 do 2017-04-24    (Dz.U.2016.205 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Obciążenie obowiązkiem podatkowym ] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2015-01-16 do 2016-02-18    (Dz.U.2015.86 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Obciążenie obowiązkiem podatkowym] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2009-06-17 do 2015-01-15    (Dz.U.2009.93.768 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Obciążenie obowiązkiem podatkowym] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2007-01-01 do 2009-06-16

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu] [17] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

[17] Art. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 222, poz. 1629). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2007 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-06-22 do 2006-12-31    (Dz.U.2004.142.1514 tekst jednolity)

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2001-02-17 do 2004-06-21

Rozdział 2

Obowiązek podatkowy

Art. 5. [Podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu] Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.