history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-04-13    (Dz.U.2022.813 tekst jednolity)

Art. 101. [Przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ] Czynności audytowe właściwy dyrektor izby administracji skarbowej albo wyznaczony naczelnik urzędu celno-skarbowego może przeprowadzić również w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przepisy art. 59 ust. 1, art. 64, art. 72 i art. 74 stosuje się odpowiednio.

Wersja obowiązująca od 2022-04-13    (Dz.U.2022.813 tekst jednolity)

Art. 101. [Przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ] Czynności audytowe właściwy dyrektor izby administracji skarbowej albo wyznaczony naczelnik urzędu celno-skarbowego może przeprowadzić również w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przepisy art. 59 ust. 1, art. 64, art. 72 i art. 74 stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-03-08 do 2022-04-12    (Dz.U.2021.422 tekst jednolity)

[Przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ] Czynności audytowe właściwy dyrektor izby administracji skarbowej albo wyznaczony naczelnik urzędu celno-skarbowego może przeprowadzić również w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przepisy art. 59 ust. 1, art. 64, art. 72 i art. 74 stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-03-23 do 2021-03-07    (Dz.U.2020.505 tekst jednolity)

[Przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ] Czynności audytowe właściwy dyrektor izby administracji skarbowej albo wyznaczony naczelnik urzędu celno-skarbowego może przeprowadzić również w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przepisy art. 59 ust. 1, art. 64, art. 72 i art. 74 stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-04-26 do 2020-03-22    (Dz.U.2019.768 tekst jednolity)

[Przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ] Czynności audytowe właściwy dyrektor izby administracji skarbowej albo wyznaczony naczelnik urzędu celno-skarbowego może przeprowadzić również w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przepisy art. 59 ust. 1, art. 64, art. 72 i art. 74 stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-01-02 do 2019-04-25

Art. 101. [Przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ] Czynności audytowe właściwy dyrektor izby administracji skarbowej albo wyznaczony naczelnik urzędu celno-skarbowego [135] może przeprowadzić również w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przepisy art. 59 ust. 1, art. 64, art. 72 i art. 74 stosuje się odpowiednio.

[135] Art. 101 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-03-09 do 2019-01-01    (Dz.U.2018.508 tekst jednolity)

Art. 101. [Przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ] Czynności audytowe właściwy dyrektor izby administracji skarbowej może przeprowadzić również w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przepisy art. 59 ust. 1, art. 64, art. 72 i art. 74 stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-03-01 do 2018-03-08

Art. 101. [Przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ] Czynności audytowe właściwy dyrektor izby administracji skarbowej może przeprowadzić również w siedzibie i miejscach wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przepisy art. 59 ust. 1, art. 64, art. 72 i art. 74 stosuje się odpowiednio.