history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-04-13    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

Art. 12c. [Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS ] 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań KAS minister właściwy do spraw finansów publicznych koordynuje ich realizację oraz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w szczególności może:

1) żądać informacji i materiałów, wyjaśnień i dokumentów z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne KAS;

2) zlecić przeprowadzenie analiz w określonym zakresie.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia corocznie do dnia 31 marca ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z działalności KAS, które zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;

2) realizacji polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS;

3) realizacji budżetu państwa w zakresie finansowania działalności KAS;

4) realizacji zadań KAS w zakresie szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy;

4a) działań informujących, o których mowa w art. 15a;

5) realizacji zadań w zakresie prawidłowości i prawdziwości składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;

6) realizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej współpracy z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Wersja obowiązująca od 2022-04-13    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

Art. 12c. [Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS ] 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań KAS minister właściwy do spraw finansów publicznych koordynuje ich realizację oraz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w szczególności może:

1) żądać informacji i materiałów, wyjaśnień i dokumentów z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne KAS;

2) zlecić przeprowadzenie analiz w określonym zakresie.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia corocznie do dnia 31 marca ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z działalności KAS, które zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;

2) realizacji polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS;

3) realizacji budżetu państwa w zakresie finansowania działalności KAS;

4) realizacji zadań KAS w zakresie szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy;

4a) działań informujących, o których mowa w art. 15a;

5) realizacji zadań w zakresie prawidłowości i prawdziwości składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;

6) realizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej współpracy z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-01-01 do 2022-04-12

[Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS] 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań KAS minister właściwy do spraw finansów publicznych koordynuje ich realizację oraz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w szczególności może:

1) żądać informacji i materiałów, wyjaśnień i dokumentów z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne KAS;

2) zlecić przeprowadzenie analiz w określonym zakresie.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia corocznie do dnia 31 marca ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z działalności KAS, które zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;

2) realizacji polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS;

3) realizacji budżetu państwa w zakresie finansowania działalności KAS;

4) realizacji zadań KAS w zakresie szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy;

4a) [2] działań informujących, o których mowa w art. 15a;

5) realizacji zadań w zakresie prawidłowości i prawdziwości składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;

6) realizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej współpracy z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi.

[2] Art. 12c ust. 2 pkt 4a dodany przez art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2022 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-03-08 do 2021-12-31    (Dz.U.2021. tekst jednolity)

[Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS ] 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań KAS minister właściwy do spraw finansów publicznych koordynuje ich realizację oraz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w szczególności może:

1) żądać informacji i materiałów, wyjaśnień i dokumentów z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne KAS;

2) zlecić przeprowadzenie analiz w określonym zakresie.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia corocznie do dnia 31 marca ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z działalności KAS, które zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;

2) realizacji polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS;

3) realizacji budżetu państwa w zakresie finansowania działalności KAS;

4) realizacji zadań KAS w zakresie szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy;

5) realizacji zadań w zakresie prawidłowości i prawdziwości składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;

6) realizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej współpracy z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-03-23 do 2021-03-07    (Dz.U.2020. tekst jednolity)

[Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS ] 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań KAS minister właściwy do spraw finansów publicznych koordynuje ich realizację oraz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w szczególności może:

1) żądać informacji i materiałów, wyjaśnień i dokumentów z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne KAS;

2) zlecić przeprowadzenie analiz w określonym zakresie.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia corocznie do dnia 31 marca ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z działalności KAS, które zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;

2) realizacji polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS;

3) realizacji budżetu państwa w zakresie finansowania działalności KAS;

4) realizacji zadań KAS w zakresie szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy;

5) realizacji zadań w zakresie prawidłowości i prawdziwości składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;

6) realizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej współpracy z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-04-26 do 2020-03-22    (Dz.U.2019. tekst jednolity)

[Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS ] 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań KAS minister właściwy do spraw finansów publicznych koordynuje ich realizację oraz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w szczególności może:

1) żądać informacji i materiałów, wyjaśnień i dokumentów z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne KAS;

2) zlecić przeprowadzenie analiz w określonym zakresie.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia corocznie do dnia 31 marca ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z działalności KAS, które zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;

2) realizacji polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS;

3) realizacji budżetu państwa w zakresie finansowania działalności KAS;

4) realizacji zadań KAS w zakresie szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy;

5) realizacji zadań w zakresie prawidłowości i prawdziwości składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;

6) realizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej współpracy z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-01-02 do 2019-04-25

Art. 12c. [Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS] [13] 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań KAS minister właściwy do spraw finansów publicznych koordynuje ich realizację oraz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w szczególności może:

1) żądać informacji i materiałów, wyjaśnień i dokumentów z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne KAS;

2) zlecić przeprowadzenie analiz w określonym zakresie.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia corocznie do dnia 31 marca ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z działalności KAS, które zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;

2) realizacji polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS;

3) realizacji budżetu państwa w zakresie finansowania działalności KAS;

4) realizacji zadań KAS w zakresie szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy;

5) realizacji zadań w zakresie prawidłowości i prawdziwości składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;

6) realizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej współpracy z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi.

[13] Art. 12c dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.