history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2023-03-31    (Dz.U.2023.615 tekst jednolity)

Rozdział 3

(uchylony)

Art. 43. (uchylony)

Wersja obowiązująca od 2023-03-31    (Dz.U.2023.615 tekst jednolity)

Rozdział 3

(uchylony)

Art. 43. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-04-13 do 2023-03-30    (Dz.U.2022.813 tekst jednolity)

Rozdział 3

(uchylony)

Art. 43. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-03-08 do 2022-04-12    (Dz.U.2021.422 tekst jednolity)

Rozdział 3

(uchylony)

Art. 43. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-03-23 do 2021-03-07    (Dz.U.2020.505 tekst jednolity)

Rozdział 3

(uchylony)

Art. 43. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-04-26 do 2020-03-22    (Dz.U.2019.768 tekst jednolity)

Rozdział 3

(uchylony)

Art. 43. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-03-09 do 2019-04-25    (Dz.U.2018.508 tekst jednolity)

Rozdział 3

(uchylony)

Art. 43. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-01 do 2018-03-08

Rozdział 3

(uchylony)

Art. 43. [7] (uchylony)

[7] Rozdział 3 w dziale III uchylony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 2409). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-03-01 do 2017-12-31

Rozdział 3

Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej

Art. 43. [Zadania Centrum Informatyki] Zadaniem Centrum jest dostarczanie usług informatycznych jednostkom organizacyjnym KAS.