history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-04-13    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

Art. 49. [Obowiązek przekazywania informacji w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową ] Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, są obowiązane na sporządzone na piśmie żądanie:

1) naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1–3, lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

2) naczelnika urzędu skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego

– do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego lub strony postępowania, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, przy czym przepisy art. 48 ust. 7–10 stosuje się odpowiednio.

Wersja obowiązująca od 2022-04-13    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

Art. 49. [Obowiązek przekazywania informacji w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową ] Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, są obowiązane na sporządzone na piśmie żądanie:

1) naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1–3, lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

2) naczelnika urzędu skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego

– do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego lub strony postępowania, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, przy czym przepisy art. 48 ust. 7–10 stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-10-05 do 2022-04-12

[Obowiązek przekazywania informacji w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową ] Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, są obowiązane na sporządzone na piśmie [11] żądanie:

1) naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1–3, lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

2) naczelnika urzędu skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego

– do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego lub strony postępowania, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, przy czym przepisy art. 48 ust. 7–10 stosuje się odpowiednio.

[11] Art. 49 w brzmieniu ustalonym przez art. 135 pkt 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320; ost. zm.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1135). Zmiana weszła w życie 5 października 2021 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-03-08 do 2021-10-04    (Dz.U.2021. tekst jednolity)

[Obowiązek przekazywania informacji w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową ] Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, są obowiązane na pisemne żądanie:

1) naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1–3, lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

2) naczelnika urzędu skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego

– do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego lub strony postępowania, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, przy czym przepisy art. 48 ust. 7–10 stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-03-23 do 2021-03-07    (Dz.U.2020. tekst jednolity)

[Obowiązek przekazywania informacji w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową ] Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, są obowiązane na pisemne żądanie:

1) naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1–3, lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

2) naczelnika urzędu skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego

– do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego lub strony postępowania, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, przy czym przepisy art. 48 ust. 7–10 stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-04-26 do 2020-03-22    (Dz.U.2019. tekst jednolity)

[Obowiązek przekazywania informacji w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową ] Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, są obowiązane na pisemne żądanie:

1) naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1–3, lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

2) naczelnika urzędu skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego

– do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego lub strony postępowania, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, przy czym przepisy art. 48 ust. 7–10 stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-01-02 do 2019-04-25

Art. 49. [Obowiązek przekazywania informacji w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową ] [32] Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, są obowiązane na pisemne żądanie:

1) naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1–3, lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

2) naczelnika urzędu skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,

3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego

– do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego lub strony postępowania, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, przy czym przepisy art. 48 ust. 7–10 stosuje się odpowiednio.

[32] Art. 49 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-01-01 do 2019-01-01

Art. 49. [Obowiązek przekazywania informacji w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową ] [9] Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, są obowiązane, na pisemne żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1–3, a w toku postępowania podatkowego – na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego lub strony postępowania, o których mowa w art. 48 ust. 1–6. Przepisy art. 48 ust. 7–11 stosuje się odpowiednio.

[9] Art. 49 w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-03-09 do 2018-12-31    (Dz.U.2018. tekst jednolity)

Art. 49. [Obowiązek przekazywania informacji przez banki i inne podmioty w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową ] Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, są obowiązane, na pisemne żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1–3, lub prowadzonym postępowaniem podatkowym, do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego, o których mowa w art. 48 ust. 1–6. Przepisy art. 48 ust. 7–11 stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-03-01 do 2018-03-08

Art. 49. [Obowiązek przekazywania informacji przez banki i inne podmioty w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową ] Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1–6, są obowiązane, na pisemne żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1–3, lub prowadzonym postępowaniem podatkowym, do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego, o których mowa w art. 48 ust. 1–6. Przepisy art. 48 ust. 7–11 stosuje się odpowiednio.