history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-04-13    (Dz.U.2022.813 tekst jednolity)

Art. 86. [Akta kontroli] 1. Dla kontroli celno-skarbowej prowadzi się akta kontroli, obejmujące w szczególności:

1) wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów;

2) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

3) dokumenty zgromadzone w toku kontroli celno-skarbowej;

4) protokoły z przeprowadzenia dowodów;

5) wynik kontroli lub protokół, o którym mowa w art. 84 ust. 1.

2. Akta kontroli mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1–10 oraz ust. 13.

Wersja obowiązująca od 2022-04-13    (Dz.U.2022.813 tekst jednolity)

Art. 86. [Akta kontroli] 1. Dla kontroli celno-skarbowej prowadzi się akta kontroli, obejmujące w szczególności:

1) wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów;

2) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

3) dokumenty zgromadzone w toku kontroli celno-skarbowej;

4) protokoły z przeprowadzenia dowodów;

5) wynik kontroli lub protokół, o którym mowa w art. 84 ust. 1.

2. Akta kontroli mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1–10 oraz ust. 13.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-03-08 do 2022-04-12    (Dz.U.2021.422 tekst jednolity)

[Akta kontroli] 1. Dla kontroli celno-skarbowej prowadzi się akta kontroli, obejmujące w szczególności:

1) wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów;

2) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

3) dokumenty zgromadzone w toku kontroli celno-skarbowej;

4) protokoły z przeprowadzenia dowodów;

5) wynik kontroli lub protokół, o którym mowa w art. 84 ust. 1.

2. Akta kontroli mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1–10 oraz ust. 13.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-04-18 do 2021-03-07

[Akta kontroli] 1. Dla kontroli celno-skarbowej prowadzi się akta kontroli, obejmujące w szczególności:

1) wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów;

2) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

3) dokumenty zgromadzone w toku kontroli celno-skarbowej;

4) protokoły z przeprowadzenia dowodów;

5) wynik kontroli lub protokół, o którym mowa w art. 84 ust. 1.

2. Akta kontroli mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych.

3. [7] Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1–10 oraz ust. 13.

[7] Art. 86 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695). Zmiana weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-03-23 do 2020-04-17    (Dz.U.2020.505 tekst jednolity)

[Akta kontroli] 1. Dla kontroli celno-skarbowej prowadzi się akta kontroli, obejmujące w szczególności:

1) wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów;

2) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

3) dokumenty zgromadzone w toku kontroli celno-skarbowej;

4) protokoły z przeprowadzenia dowodów;

5) wynik kontroli lub protokół, o którym mowa w art. 84 ust. 1.

2. Akta kontroli mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 i 13.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-04-26 do 2020-03-22    (Dz.U.2019.768 tekst jednolity)

[Akta kontroli] 1. Dla kontroli celno-skarbowej prowadzi się akta kontroli, obejmujące w szczególności:

1) wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów;

2) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

3) dokumenty zgromadzone w toku kontroli celno-skarbowej;

4) protokoły z przeprowadzenia dowodów;

5) wynik kontroli lub protokół, o którym mowa w art. 84 ust. 1.

2. Akta kontroli mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 i 13.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-03-09 do 2019-04-25    (Dz.U.2018.508 tekst jednolity)

Art. 86. [Akta kontroli] 1. Dla kontroli celno-skarbowej prowadzi się akta kontroli, obejmujące w szczególności:

1) wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów;

2) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

3) dokumenty zgromadzone w toku kontroli celno-skarbowej;

4) protokoły z przeprowadzenia dowodów;

5) wynik kontroli lub protokół, o którym mowa w art. 84 ust. 1.

2. Akta kontroli mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 i 13.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-03-01 do 2018-03-08

Art. 86. [Akta kontroli] 1. Dla kontroli celno-skarbowej prowadzi się akta kontroli, obejmujące w szczególności:

1) wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów;

2) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

3) dokumenty zgromadzone w toku kontroli celno-skarbowej;

4) protokoły z przeprowadzenia dowodów;

5) wynik kontroli lub protokół, o którym mowa w art. 84 ust. 1.

2. Akta kontroli mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 i 13.