history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-04-13    (Dz.U.2022.813 tekst jednolity)

Art. 92. [Delegacja] Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej,

2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia

– uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Wersja obowiązująca od 2022-04-13    (Dz.U.2022.813 tekst jednolity)

Art. 92. [Delegacja] Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej,

2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia

– uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-03-08 do 2022-04-12    (Dz.U.2021.422 tekst jednolity)

[Delegacja] Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej,

2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia

– uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-03-23 do 2021-03-07    (Dz.U.2020.505 tekst jednolity)

[Delegacja] Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej,

2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia

– uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-04-26 do 2020-03-22    (Dz.U.2019.768 tekst jednolity)

[Delegacja] Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej,

2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia

– uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-01-02 do 2019-04-25

Art. 92. [Delegacja] [91] Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej,

2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia

– uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.

[91] Art. 92 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2019 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-03-09 do 2019-01-01    (Dz.U.2018.508 tekst jednolity)

Art. 92. [Delegacja] Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1 lit. d, określi, w drodze rozporządzenia:

1) formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej;

2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-03-01 do 2018-03-08

Art. 92. [Delegacja] Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1 lit. d, określi, w drodze rozporządzenia:

1) formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej;

2) rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia.