history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-04-29    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja obowiązująca od 2022-04-29    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-07-01 do 2022-04-28

[39] (uchylony)

[39] Art. 33c uchylony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2021 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-04-14 do 2021-06-30    (Dz.U.2021. tekst jednolity)

[Import towarów doręczanych w formie przesyłek ] W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382) stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-01-23 do 2021-04-13    (Dz.U.2020. tekst jednolity)

[Import towarów doręczanych w formie przesyłek ] W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169 i 2070) stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-11-21 do 2020-01-22    (Dz.U.2018. tekst jednolity)

[Import towarów doręczanych w formie przesyłek ] W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, 1544, 1669 i 1697) stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-06-24 do 2018-11-20    (Dz.U.2017. tekst jednolity)

Art. 33c. [Import towarów doręczanych w formie przesyłek ] W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 379) stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-05-25 do 2017-06-23    (Dz.U.2016. tekst jednolity)

[Import towarów doręczanych w formie przesyłek ] W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65) stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2013-01-01 do 2016-05-24

[Import towarów doręczanych w formie przesyłek] [19] W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

[19] Art. 33c w brzmieniu ustalonym przez art. 161 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2011-08-26 do 2012-12-31    (Dz.U.2011.177. tekst jednolity)

[Import towarów doręczanych w formie przesyłek] W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek przez operatora publicznego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2009-01-01 do 2011-08-25

[Import towarów doręczanych w formie przesyłek] [13] W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek przez operatora publicznego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320) stosuje się odpowiednio.

[13] Art. 33c dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1320). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2009 r.