history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-04-29    (Dz.U.2022.931 tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja obowiązująca od 2022-04-29    (Dz.U.2022.931 tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-04-14 do 2022-04-28    (Dz.U.2021.685 tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-01-23 do 2021-04-13    (Dz.U.2020.106 tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-11-21 do 2020-01-22    (Dz.U.2018.2174 tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-06-24 do 2018-11-20    (Dz.U.2017.1221 tekst jednolity)

Art. 35. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-05-25 do 2017-06-23    (Dz.U.2016.710 tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2011-08-26 do 2016-05-24    (Dz.U.2011.177.1054 tekst jednolity)

(uchylony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 2008-12-01 do 2011-08-25

[76] (uchylony).

[76] Art. 35 uchylony przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1320). Zmiana weszła w życie 1 grudnia 2008 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-04-20 do 2008-11-30

[Kopie decyzji] Kopie decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, lub innych orzeczeń wydanych w sprawie podatku z tytułu importu towarów naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej są obowiązani przestać w terminie 5 dni do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawie rozliczeń podatku.