history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-04-29    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

[Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.

3) (uchylony)

Wersja obowiązująca od 2022-04-29    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

[Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.

3) (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-04-14 do 2022-04-28    (Dz.U.2021. tekst jednolity)

[Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.

3) (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-01-23 do 2021-04-13    (Dz.U.2020. tekst jednolity)

[Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.

3) (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-11-21 do 2020-01-22    (Dz.U.2018. tekst jednolity)

[Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.

3) (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-06-24 do 2018-11-20    (Dz.U.2017. tekst jednolity)

Art. 44. [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.

3) (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-05-25 do 2017-06-23    (Dz.U.2016. tekst jednolity)

[Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.

3) (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2013-04-01 do 2016-05-24

[Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.

3) [70] (uchylony).

[70] Art. 44 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2013 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2011-08-26 do 2013-03-31    (Dz.U.2011.177. tekst jednolity)

[Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku;

3) towarów, o których mowa w art. 36 ust. 1.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2005-06-01 do 2011-08-25

[Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku;

3) [46] towarów, o których mowa w art. 36 ust. 1.

[46] Art. 44 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756). Zmiana weszła w życie 1 czerwca 2005 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-04-20 do 2005-05-31

[Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów] Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1) towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5–8;

2) towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.