history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2023-08-09    (Dz.U.2023.1570 tekst jednolity)

Art. 8e. [Odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu podatku ] W okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę VAT tego statusu członkowie grupy VAT odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku.

Wersja obowiązująca od 2023-08-09    (Dz.U.2023.1570 tekst jednolity)

Art. 8e. [Odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu podatku ] W okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę VAT tego statusu członkowie grupy VAT odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2023-01-01 do 2023-08-08

Art. 8e. [Odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu podatku] [7] W okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę VAT tego statusu członkowie grupy VAT odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku.

[7] Rozdział 2b w dziale II dodany przez art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105; ost. zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1301). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2023 r.