history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-04-29    (Dz.U.2022.931 tekst jednolity)

[Stosowanie zwolnień podatkowych ] Zwolnienia, o których mowa w art. 47–80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Wersja obowiązująca od 2022-04-29    (Dz.U.2022.931 tekst jednolity)

[Stosowanie zwolnień podatkowych ] Zwolnienia, o których mowa w art. 47–80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-04-14 do 2022-04-28    (Dz.U.2021.685 tekst jednolity)

[Stosowanie zwolnień podatkowych ] Zwolnienia, o których mowa w art. 47–80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-01-23 do 2021-04-13    (Dz.U.2020.106 tekst jednolity)

[Stosowanie zwolnień podatkowych ] Zwolnienia, o których mowa w art. 47–80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-11-21 do 2020-01-22    (Dz.U.2018.2174 tekst jednolity)

[Stosowanie zwolnień podatkowych ] Zwolnienia, o których mowa w art. 47–80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-06-24 do 2018-11-20    (Dz.U.2017.1221 tekst jednolity)

Art. 81. [Stosowanie zwolnień podatkowych ] Zwolnienia, o których mowa w art. 47–80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-05-25 do 2017-06-23    (Dz.U.2016.710 tekst jednolity)

[Stosowanie zwolnień podatkowych ] Zwolnienia, o których mowa w art. 47–80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2011-08-26 do 2016-05-24    (Dz.U.2011.177.1054 tekst jednolity)

[Stosowanie zwolnień podatkowych] Zwolnienia, o których mowa w art. 47–80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2008-12-01 do 2011-08-25

[Stosowanie zwolnień podatkowych] [105] Zwolnienia, o których mowa w art. 47–80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

[105] Art. 81 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1320). Zmiana weszła w życie 1 grudnia 2008 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-04-20 do 2008-11-30

[Stosowanie zwolnień podatkowych] Zwolnienia, o których mowa w art. 47–80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 74 ust. 1 pkt 19.