history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022.1510 tekst jednolity)

Art. 39. [Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022.1510 tekst jednolity)

Art. 39. [Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-30 do 2022-07-18    (Dz.U.2020.1320 tekst jednolity)

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-06-05 do 2020-07-29    (Dz.U.2019.1040 tekst jednolity)

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-05-16 do 2019-06-04    (Dz.U.2018.917 tekst jednolity)

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-12 do 2018-05-15    (Dz.U.2018.108 tekst jednolity)

Art. 39. [Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-10-12 do 2018-01-11    (Dz.U.2016.1666 tekst jednolity)

Art. 39. [Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-11-04 do 2016-10-11    (Dz.U.2014.1502 tekst jednolity)

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-06-01 do 2014-11-03

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę] [2] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

[2] Art. 39 w brzmieniu ustalonym przez art. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252). Zmiana weszła w życie 1 czerwca 2004 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-01-01 do 2004-05-31

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę] [25] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

[25] Art. 39 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2004 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1998-02-16 do 2003-12-31    (Dz.U.1998.21.94 tekst jednolity)

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1996-06-02 do 1998-02-15

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę] Pracodawca [57] nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

[57] Art. 39 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110). Zmiana weszła w życie 2 czerwca 1996 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1989-05-01 do 1996-06-01

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę] [22] Zakład pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

[22] Art. 39 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy ‑ Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 107). Zmiana weszła w życie 1 maja 1989 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1985-08-10 do 1989-04-30

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę] Zakład pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę:

1) [1] (skreślony),

2) zakładowemu i oddziałowemu społecznemu inspektorowi pracy,

3) (skreślony),

4) pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

[1] Art. 39 pkt 1 skreślony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych (Dz.U. Nr 35, poz. 162). Zmiana weszła w życie 10 sierpnia 1985 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1985-07-01 do 1985-08-09

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę] Zakład pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę:

1) członkowi rady zakładowej i delegatowi związkowemu,

2) zakładowemu i oddziałowemu społecznemu inspektorowi pracy,

3) [1] (skreślony),

4) pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

[1] Art. 39 pkt 3 skreślony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 20, poz. 85). Zmiana weszła w życie 1 lipca 1985 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1975-01-01 do 1985-06-30

[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ] Zakład pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę:

1) członkowi rady zakładowej i delegatowi związkowemu,

2) zakładowemu i oddziałowemu społecznemu inspektorowi pracy,

3) członkowi zakładowej komisji rozjemczej,

4) pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.