history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2023-07-31    (Dz.U.2023.1465 tekst jednolity)

Art. 673. (uchylony)

Wersja obowiązująca od 2023-07-31    (Dz.U.2023.1465 tekst jednolity)

Art. 673. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-07-19 do 2023-07-30    (Dz.U.2022.1510 tekst jednolity)

Art. 673. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-30 do 2022-07-18    (Dz.U.2020.1320 tekst jednolity)

Art. 673. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-06-05 do 2020-07-29    (Dz.U.2019.1040 tekst jednolity)

Art. 673. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-05-16 do 2019-06-04    (Dz.U.2018.917 tekst jednolity)

Art. 673. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-12 do 2018-05-15    (Dz.U.2018.108 tekst jednolity)

Art. 673. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-10-12 do 2018-01-11    (Dz.U.2016.1666 tekst jednolity)

Art. 673. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-06-18 do 2016-10-11

[5] (uchylony).

[5] Rozdział IIa w dziale drugim uchylony przez art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868). Zmiana weszła w życie 18 czerwca 2016 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-11-04 do 2016-06-17    (Dz.U.2014.1502 tekst jednolity)

[Pracodawca państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej ] Przepisy art. 671 i 672 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2004-01-01 do 2014-11-03

[Pracodawca państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej] [28] Przepisy art. 671 i 672 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

[28] Rozdział IIa w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2004 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081) rozdział IIa ma zastosowanie od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.