history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022.1510 tekst jednolity)

Art. 674. (uchylony)

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022.1510 tekst jednolity)

Art. 674. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-30 do 2022-07-18    (Dz.U.2020.1320 tekst jednolity)

Art. 674. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-06-05 do 2020-07-29    (Dz.U.2019.1040 tekst jednolity)

Art. 674. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-05-16 do 2019-06-04    (Dz.U.2018.917 tekst jednolity)

Art. 674. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-12 do 2018-05-15    (Dz.U.2018.108 tekst jednolity)

Art. 674. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-10-12 do 2018-01-11    (Dz.U.2016.1666 tekst jednolity)

Art. 674. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-06-18 do 2016-10-11

[6] (uchylony).

[6] Rozdział IIa w dziale drugim uchylony przez art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868). Zmiana weszła w życie 18 czerwca 2016 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-11-04 do 2016-06-17    (Dz.U.2014.1502 tekst jednolity)

[Przedsiębiorstwa marynarki handlowej ] Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do załóg na morskich statkach handlowych, jeżeli pracodawca ma siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2006-08-05 do 2014-11-03

[Przedsiębiorstwa marynarki handlowej] [16] Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do załóg na morskich statkach handlowych, jeżeli pracodawca ma siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

[16] Art. 674 dodany przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 133, poz. 935). Zmiana weszła w życie 5 sierpnia 2006 r.