history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

Art. 7. (uchylony)

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

Art. 7. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-30 do 2022-07-18    (Dz.U.2020. tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-06-05 do 2020-07-29    (Dz.U.2019. tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-05-16 do 2019-06-04    (Dz.U.2018. tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-12 do 2018-05-15    (Dz.U.2018. tekst jednolity)

Art. 7. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-10-12 do 2018-01-11    (Dz.U.2016. tekst jednolity)

Art. 7. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-11-04 do 2016-10-11    (Dz.U.2014. tekst jednolity)

(uchylony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 1998-02-16 do 2014-11-03    (Dz.U.1998.21. tekst jednolity)

(skreślony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 1996-06-02 do 1998-02-15

[7] (skreślony).

[7] Art. 7 skreślony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110). Zmiana weszła w życie 2 czerwca 1996 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1975-01-01 do 1996-06-01

[Tłumaczenie i stosowanie przepisów prawa pracy ] Przepisy prawa pracy powinny być tłumaczone i stosowane zgodnie z zasadami ustroju i celami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.