history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa emerytalna lub rentowa ] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022. tekst jednolity)

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa emerytalna lub rentowa ] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-30 do 2022-07-18    (Dz.U.2020. tekst jednolity)

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa emerytalna lub rentowa ] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-06-05 do 2020-07-29    (Dz.U.2019. tekst jednolity)

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa emerytalna lub rentowa ] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-05-16 do 2019-06-04    (Dz.U.2018. tekst jednolity)

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa emerytalna lub rentowa ] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-12 do 2018-05-15    (Dz.U.2018. tekst jednolity)

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa emerytalna lub rentowa ] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-10-12 do 2018-01-11    (Dz.U.2016. tekst jednolity)

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa emerytalna lub rentowa ] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-11-04 do 2016-10-11    (Dz.U.2014. tekst jednolity)

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa emerytalna lub rentowa ] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2002-11-29 do 2014-11-03

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa emerytalna lub rentowa] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy [23] lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

[23] Art. 921 § 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz. 1146). Zmiana weszła w życie 29 listopada 2002 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1998-02-16 do 2002-11-28    (Dz.U.1998.21. tekst jednolity)

Rozdział IIla

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa rentowa lub emerytalna ] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1996-06-02 do 1998-02-15

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. [Odprawa rentowa lub emerytalna] [132] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

[132] Rozdział IIIa w dziale trzecim dodany przez art. 1 pkt 86 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110). Zmiana weszła w życie 2 czerwca 1996 r.