history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022.1510 tekst jednolity)

Art. 95. (uchylony)

Wersja obowiązująca od 2022-07-19    (Dz.U.2022.1510 tekst jednolity)

Art. 95. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-30 do 2022-07-18    (Dz.U.2020.1320 tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-06-05 do 2020-07-29    (Dz.U.2019.1040 tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-05-16 do 2019-06-04    (Dz.U.2018.917 tekst jednolity)

(uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-01-12 do 2018-05-15    (Dz.U.2018.108 tekst jednolity)

Art. 95. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-10-12 do 2018-01-11    (Dz.U.2016.1666 tekst jednolity)

Art. 95. (uchylony)

Wersja archiwalna obowiązująca od 2014-11-04 do 2016-10-11    (Dz.U.2014.1502 tekst jednolity)

(uchylony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 1998-02-16 do 2014-11-03    (Dz.U.1998.21.94 tekst jednolity)

(skreślony).

Wersja archiwalna obowiązująca od 1996-06-02 do 1998-02-15

[139] (skreślony).

[139] Art. 95 skreślony przez art. 1 pkt 91 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110). Zmiana weszła w życie 2 czerwca 1996 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1989-05-01 do 1996-06-01

[Współdziałanie z zakładową organizacją związkową] W sprawach dotyczących działalności socjalnej i kulturalnej, nagradzania pracowników, podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania w zakładzie zasad współżycia społecznego kierownik zakładu pracy współdziała z zakładową organizacją związkową [50].

[50] Art. 95 w brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy ‑ Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 107). Zmiana weszła w życie 1 maja 1989 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 1975-01-01 do 1989-04-30

[Współdziałanie z radą zakładową ] W sprawach dotyczących działalności socjalnej i kulturalnej, nagradzania pracowników, podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania w zakładzie zasad współżycia społecznego kierownik zakładu pracy współdziała z radą zakładową.