history Historia zmian
zamknij

Wersja obowiązująca od 2022-12-03

§ 1. [Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego]  [1] 1. Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

2. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.

[1] § 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. poz. 2493). Zmiana weszła w życie 3 grudnia 2022 r.

Wersja obowiązująca od 2022-12-03

§ 1. [Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego]  [1] 1. Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

2. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.

[1] § 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. poz. 2493). Zmiana weszła w życie 3 grudnia 2022 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-11-03 do 2022-12-02

§ 1. [Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego] Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;

2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.