Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2017 nr 376
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8569 - Europcar/Goldcar)

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków w ramach wieloletniego programu prac w odniesieniu do pomocy finansowej dotyczącej instrumentu „Łącząc Europę”(CEF) - sektor transportu na lata 2014-2020: zaproszenie „mieszane” (decyzja wykonawcza Komisji C(2017) 7360 zmieniająca decyzję wykonawczą C(2017) 164 z dnia 20 stycznia 2017 r.) ( Dz.U. C 41 z 8.2.2017 )

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8661 - Oaktree/PIMCO/Real Estate Portfolio) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8668 - DER Touristik Deutschland GmbH/EXIM Holding A.S.) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9050 - Hammerson/M&G/Highcross) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • description flaga
  Akt prawny

  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ostatecznej odpowiedzi dotyczącej przywozu przedstawionej w imieniu Unii w odniesieniu do przyszłego przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 oraz zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji C(2016) 747

 • description flaga
  Akt prawny

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2018 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Portugalii do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8770 - Prysmian/General Cable)

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8765 - Lenovo/Fujitsu/FCCL)

 • description flaga
  Akt prawny

  Zawiadomienie Komisji - Wytyczne w sprawie kroków, jakie powinny podjąć państwa członkowskie UE w przypadku wątpliwości co do legalności drewna pozyskanego z gatunków objętych CITES przywożonego do UE

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00