Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2018 nr 119
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro

 • description flaga
  Akt prawny

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej złożony przez Borgarting lagmannsrett z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Nye Kystlink AS przeciwko Color Group AS i Color Line AS (Sprawa E-10/17)

 • description flaga
  Akt prawny

  Wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie E-19/16 - Thorbjørn Selstad Thue, wspierany przez norweską Federację Policji (Politiets Fellesforbund) przeciwko rządowi Norwegii (Dyrektywa 2003/88/WE - Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - Czas pracy - Podróże do miejsca lub z miejsca innego niż miejsce ustalonego lub zwykłego stawiennictwa pracownika)

 • description flaga
  Akt prawny

  Wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie E-12/16 - Marine Harvest ASA, wspierana przez Związek Norweskiego Przemysłu (Norsk Industri), przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA, wspieranemu przez Królestwo Norwegii (Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Nadzoru EFTA - Pomoc państwa - Ryby i inne produkty morskie - Zakres przedmiotowy Porozumienia EOG - Protokół 9 - Uprawnienia nadzorcze)

 • description flaga
  Akt prawny

  Wszczęcie postępowania likwidacyjnego zakładu ubezpieczeń - Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia dla „AIGAION Insurance Company SA” i wszczęcia postępowania likwidacyjnego (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

 • description flaga
  Akt prawny

  Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 - Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) (Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. ( Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19 ))

 • description flaga
  Akt prawny

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • description flaga
  Akt prawny

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • description flaga
  Akt prawny

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • description flaga
  Akt prawny

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8742 - IBM/Maersk/GTD JV)

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8841 - Equistone Partners Europe/FRAM/Karavel)

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00