Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2020 nr 340
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 12 października 2020 r. 2020/C 340/06

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9955 — PSP/Aviva/20 Station Road)

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotu objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1466, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1542, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1463 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2019/1720, w wersji zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1467, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1716, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/1720 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9927 — MVM/iCR) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji Sprawa M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • description flaga
  Akt prawny

  Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych Nowa runda wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00