Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2020 nr 412
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro — 27 listopada 2020 r.

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10018 — ifm electronic/Endress+Hauser Group Services/Automation24/Process+Lab Devices Online) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/11

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10071 — De Agostini Group/Foodiverse/Alnut) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/12

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10048 — Mazda Motor Corporation/Mazda Motor Manufacturing de Mexico) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/13

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9998 — Sumitomo/Tech Mahindra/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/14

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji nazwy produktu sektora winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 2020/C 412/15

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9940 — AAUK2/MUL/Ballyhoura Wind/CCWFL) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/01

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9946 — MSI/Altice/Lightpath) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/02

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9917 — Liberty/Ascoval/Hayange) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/03

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.9909 — ISTA International/Aareal Bank/Objego) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/04

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9988 — SEGRO/PSPIB/SELP/Gonesse Site) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/05

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie do wiadomości osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/172/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Egipcie 2020/C 412/06

 • description flaga
  Akt prawny

  Poniższe informacje skierowane są do następujących osób i grup: ABDOLLAHI Hamed, AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, KOMUNISTYCZNA PARTIA FILIPIN, w tym NOWA ARMIA LUDOWA (NPA), zbrojne ramię Hezbollahu, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Armia Wyzwolenia Narodowego), SENDERO LUMINOSO – SL (Świetlisty Szlak) i TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN – TAK – osób i grup wpisanych do wykazu osób, grup i podmiotów podlegających art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załączniki do decyzji Rady (WPZiB) 2020/1132 i do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2020/1128) 2020/C 412/07

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprawozdanie specjalne nr 26/2020 Środowisko morskie – ochrona przewidziana przez UE jest szeroko zakrojona, lecz powierzchowna 2020/C 412/09

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9848 – CMI/Rockaway/Mr MC/Gjirafa Tech) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/10

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2020/C 412/16

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2020/C 412/17

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00