Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2020 nr 432
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro — 11 grudnia 2020 r.

 • description flaga
  Akt prawny

  Komunikat Komisji dotyczący wejścia w życie poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 2020/C 432/01

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9962 — Mylan/Aspen’s EU Thrombosis business) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 432/02

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.10025 — SKN/Lother Group/NORDTEAM JV) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 432/03

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10019 — AP1/AP3/AP4/Telia Carrier Entities) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 432/04

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 432/05

 • description flaga
  Akt prawny

  Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73.) 2020/C 432/07

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2020/C 432/08

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2020/C 432/09

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2020/C 432/10

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00