Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2021 nr 360
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro — 7 września 2021 r.

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10410 — SEGRO/PSPIB/Target Asset in Hamburg) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 360/01

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.10336 — PORR/Doka/JV) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 360/02

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10318 — Apollo Management/Verizon Media Group) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 360/03

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10144 — K+S Minerals and Agriculture/REMEX/JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 360/05

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprostowanie do danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) Jednostki do spraw informacji o pasażerach – Wykaz jednostek do spraw informacji o pasażerach, o których mowa w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (W wykazie tym wymienione są utworzone w państwach członkowskich jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiedzialne za pozyskiwanie danych PNR od przewoźników lotniczych, przechowywanie i przetwarzanie tych danych oraz przekazywanie tych danych lub wyników ich przetwarzania właściwym organom, o których mowa w art. 7 dyrektywy o danych PNR) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 230 z dnia 2 lipca 2018 r.) 2021/C 360/06

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprostowanie do danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) Zaktualizowana lista państw członkowskich, które podjęły decyzję o stosowaniu dyrektywy w sprawie wykorzystywania danych PNR do lotów wewnątrzunijnych zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu niniejszej dyrektywy do lotów wewnątrzunijnych, powiadamia o tym Komisję na piśmie. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja publikuje takie powiadomienie oraz wszelkie jego cofnięcie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 358 z 26 października 2020 r.) 2021/C 360/07

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00