Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2021 nr 58
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro — 17 lutego 2021 r.

 • description flaga
  Akt prawny

  Zawiadomienie Komisji Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 2021/C 58/01

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 58/02

 • description flaga
  Akt prawny

  Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Średnie koszty świadczeń rzeczowych 2021/C 58/04

 • description flaga
  Akt prawny

  Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.) 2021/C 58/05

 • description flaga
  Akt prawny

  Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/06

 • description flaga
  Akt prawny

  Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/07

 • description flaga
  Akt prawny

  Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/08

 • description flaga
  Akt prawny

  Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/09

 • description flaga
  Akt prawny

  Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/10

 • description flaga
  Akt prawny

  Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/11

 • description flaga
  Akt prawny

  Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/12

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie o konkursie otwartym 2021/C 58/13

 • description flaga
  Akt prawny

  Wniosek o wydanie przez Trybunał EFTA opinii doradczej złożony przez Borgarting Lagmannsrett w ramach postępowania karnego przeciwko P (Sprawa E-15/20) 2021/C 58/14

 • description flaga
  Akt prawny

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowegodotyczącego przywozu krzemku wapnia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej 2021/C 58/15

 • description flaga
  Akt prawny

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu superchłonnych polimerów pochodzących z Republiki Korei 2021/C 58/16

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 58/17

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina 2021/C 58/18

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00