Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
book

Książka

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

 

Wstęp

Coraz bardziej skomplikowane i złożone operacje gospodarcze, odbywające się w ostatnich latach w warunkach inflacji oraz niepewności, powinny skutkować ciągłymi zmianami przepisów ustawy o rachunkowości. Tak się jednak nie dzieje, gdyż w przeciwieństwie np. do innych przepisów gospodarczych prawo bilansowe w znacznym stopniu oparte jest na standardach. Komitet Standardów Rachunkowości w ramach standardów krajowych, stanowisk oraz w ostatnich latach również rekomendacji określa szczegółowe zasady rozliczeń operacji gospodarczych oraz wskazówki postępowania w różnych warunkach gospodarczych.

Na dzień wydania niniejszej publikacji Komitet Standardów Rachunkowości opublikował następujące standardy i stanowiska:

● KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”,

● KRS nr 2 „Podatek dochodowy”,

● KRS nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”,

● KRS nr 4 „Utrata wartości aktywów”,

● KRS nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”,

● KRS nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”,

● KRS nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”,

● KRS nr 8 „Działalność deweloperska”,

● KRS nr 9 „Sprawozdanie z działalności”,

● KRS nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”,

● KRS nr 11 „Środki trwałe”,

● KRS nr 12 „Działalność rolnicza”

oraz rekomendacje:

● „Sprawozdania finansowe w czasie pandemii COVID-19”,

● „Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę” oraz

● „Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego”.

WAŻNE!

Wydane standardy, stanowiska czy rekomendacje nie oznaczają zmiany ustawy o rachunkowości. Są to zalecane propozycje postępowania, rozwiązania szczegółowe możliwe do zastosowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu oraz badaniu sprawozdania finansowego.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00