Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 30-09-2023
Artykuł aktualny
na dzień 30-09-2023
Data publikacji: 2023-05-12

Komentarz do ustawy o CIT 2023 - Art. 2

I. Uwagi ogólne

[Zakres przepisu] Artykuł 2 ustawy o CIT zawiera zamknięty katalog przychodów niepodlegających opodatkowaniu. Objęte tym przepisem przychody stanowią wyjątki od ogólnej zasady opodatkowania, jaka została wyrażona w art. 1 ustawy o CIT. Ustawodawca odróżnia przy tym dochody bądź przychody zwolnione z opodatkowania od przychodów niepodlegających opodatkowaniu. Podatnik podatku dochodowego może uzyskiwać przychody z działalności, do której nie stosuje się przepisów ustawy o CIT w jakimkolwiek zakresie (czyli przychody wymienione w art. 2 ustawy o CIT). W takim wypadku ani przychód z tej działalności, ani koszty jego uzyskania nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania.

II. Przychody wyłączone z opodatkowania [art. 2 ust. 1]

[Przychody z działalności rolniczej - art. 2 ust. 1 pkt 1] Z opodatkowania CIT ustawodawca wyłączył przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz dochodów opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Przychody z działalności rolniczej są wyłączone z opodatkowania CIT, ale z wyłączeniem sytuacji, gdy:

są to dochody z działów specjalnych produkcji rolnej albo

l są to dochody podlegające opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Dla prowadzących działalność rolniczą oznacza to co do zasady, że nie tylko nie muszą oni rozliczać osiąganych przychodów z tej działalności na potrzeby wyliczenia wysokości podatku, ale także prowadzić ewidencji podatkowej w sposób określony w art. 9 ustawy o CIT. Warto jednak zaznaczyć, że podatnicy osiągający przychody z działalności rolniczej i przychody z działalności gospodarczej muszą taką ewidencję prowadzić, żeby ustalić, w jakim zakresie są opodatkowani podatkiem dochodowym.

Orzecznictwo sądów przy tym niekiedy traktuje to wyłączenie jako mające charakter podmiotowy, a nie przedmiotowy, choć mowa w nim o "działalności rolniczej". Przykładowo w wyroku WSA w Rzeszowie z 20 lutego 2020 r. (sygn. I SA/Rz 898/19) czytamy:

WSA

Muł z dna stawów powstały w wyniku hodowli ryb jest samodzielnym produktem tej działalności, niezależnie od produktu, jakim są ryby. Osad ten może być wykorzystywany po odsączeniu do użyźniania gruntów ornych, jako nawóz. Wszystko to w ramach produkcji rybackiej stanowi działalność rolniczą.

Działalność rolnicza nie może również być utożsamiana z zakresem opodatkowania podatkiem rolnym, gdyż ten opodatkowuje majątek, a nie działalność, a ustawa o CIT zawiera własną definicję tej działalności. Na temat zamkniętego katalogu rodzajów działalności rolniczej piszemy w punkcie III.

Wyłączenie dotyczące przychodów z działalności rolniczej zawiera zastrzeżenie, w świetle którego dochody z działów specjalnych produkcji rolnej podlegają opodatkowaniu CIT. Na temat tego, co zawiera w sobie pojęcie działów specjalnych produkcji rolnej jest mowa w punkcie IV.

[Przychody z gospodarki leśnej - art. 2 ust. 1 pkt 2]

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00