Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1023
Wersja aktualna od 2015-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1023
Wersja aktualna od 2015-01-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Połączenie] Z dniem 1 stycznia 2015 r. w województwie lubuskim łączy się miasto na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra w powiecie zielonogórskim.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Granice gmin] Z dniem 1 stycznia 2015 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie łódzkim, miasta na prawach powiatu Skierniewice i w powiecie skierniewickim – gminy Skierniewice przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Skierniewice części obszaru obrębu ewidencyjnego Miedniewice, to jest działek ewidencyjnych nr 571/1, 574/3, 574/4 i 1196, o łącznej powierzchni 19,43 ha, z gminy Skierniewice;

2) w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim – gminy Krzykosy i gminy Środa Wielkopolska przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Krzykosy części obszaru obrębu ewidencyjnego Nietrzanowo, to jest działek ewidencyjnych nr 111, 112, 113/1, 114, 115/3, 115/5–115/7 i 116–118, o łącznej powierzchni 24,61 ha, z gminy Środa Wielkopolska.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Odebranie statusu miasta] Z dniem 1 stycznia 2015 r. odbiera się status miasta gminie Władysławowo, w powiecie puckim, w województwie pomorskim.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Nadanie statusu miasta] Z dniem 1 stycznia 2015 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Władysławowo – w gminie Władysławowo, w powiecie puckim, w województwie pomorskim;

2) Stopnica – w gminie Stopnica, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim;

3) Chocz – w gminie Chocz, w powiecie pleszewskim, w województwie wielkopolskim.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Granice miast] Z dniem 1 stycznia 2015 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Zbąszynek – miasta Zbąszynek przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Dąbrówka Wielkopolska, to jest działek ewidencyjnych nr 1362/1, 1363/15, 1363/17, 1363/18, 1364/1, 1364/3, 1364/5, 1364/6, 1365/14, 1365/16–1365/18, 1365/21, 1365/22, 1366, 1368, 1369, 1371/1, 1371/2, 1372/4–1372/6, 1372/8 i 1372/9, o łącznej powierzchni 65,88 ha, oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Kosieczyn, to jest działek ewidencyjnych o numerach 574 i 652, o łącznej powierzchni 1,95 ha, z gminy Zbąszynek;

2) w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo – miasta Władysławowo obejmujące obszary obrębów ewidencyjnych: Władysławowo 01 o powierzchni 56,53 ha, Władysławowo 02 o powierzchni 84,36 ha, Władysławowo 03 o powierzchni 104,22 ha, Władysławowo 04 o powierzchni 97,67 ha, Władysławowo 05 o powierzchni 169,55 ha, Władysławowo 06 o powierzchni 28,52 ha, Władysławowo 07 o powierzchni 111,27 ha, Władysławowo 08 o powierzchni 50,54 ha, Władysławowo 09 o powierzchni 369,92 ha, Władysławowo 10 o powierzchni 186,27 ha, z gminy Władysławowo;

3) w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Stopnica – miasta Stopnica obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Stopnica o powierzchni 454,66 ha, z gminy Stopnica;

4) w województwie wielkopolskim:

a) w powiecie jarocińskim, w gminie Jarocin – miasta Jarocin przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Cielcza, to jest działek ewidencyjnych nr 1450/1–1450/4, 1450/6, 1451, 1453/1, 1453/12 i 1453/14–1453/18, o łącznej powierzchni 49,37 ha, z gminy Jarocin,

b) w powiecie pleszewskim, w gminie Chocz – miasta Chocz obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Chocz o powierzchni 687,98 ha, z gminy Chocz,

c) w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina – miasta Murowana Goślina przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Trojanowo, to jest działek ewidencyjnych nr 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/2, 95–97, 98/1, 98/2, 111, 112, 116, 119/1, 119/2, 120, 135, 142/1, 142/2, 162/3, 162/4, 169/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180, 181/1–181/4, 182–187, 188/1, 188/2, 189–194, 195/1, 195/2 i 196, o łącznej powierzchni 56,61 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Mściszewo, to jest działek ewidencyjnych nr 170/10, 170/14, 170/23, 171/7, 185/2, 185/4, 185/6, 185/7, 185/8, 185/21, 185/29–185/34, 186/7, 187/3, 198/32, 199–204, 205/1, 205/2, 205/4, 205/5, 205/7, 205/8, 206/7, 207/1, 207/4, 207/8, 207/10–207/12, 207/14–207/18, 207/21, 207/24, 207/25, 208 i 211/10, o łącznej powierzchni 91,29 ha, z gminy Murowana Goślina, oraz wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta Murowana Goślina części obszaru obrębu ewidencyjnego Murowana Goślina, to jest działek ewidencyjnych nr 472/6–472/9, o łącznej powierzchni 1,14 ha, i włączenie ich do gminy Murowana Goślina.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.[Zmiana siedziby władz] Z dniem 1 stycznia 2015 r. w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim zmienia się siedzibę władz gminy Głusk z Lublina na Dominów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: wz. E. Bieńkowska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00