Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2030
Wersja aktualna od 2018-11-25
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2030
Wersja aktualna od 2018-11-25
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim;

2) zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności przedsiębiorstwa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa] Określa się wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Dane zawarte w zgłoszeniu o nabyciu własności przedsiębiorstwa] Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa zawiera następujące dane:

1) datę nabycia;

2) datę powstania obowiązku podatkowego;

3) miejsce i cel składania zgłoszenia;

4) dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia;

5) dane identyfikacyjne i ostatni adres zamieszkania spadkodawcy;

6) tytuł i przedmiot nabycia oraz wielkość nabytego udziału w przedsiębiorstwie;

7) rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie;

8) dane dotyczące rzeczy lub praw majątkowych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, w tym ich wartość rynkową;

9) podpis nabywcy (pełnomocnika).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2018 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 października 2018 r. (poz. 2030)

WZÓR - ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00