Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 943
Wersja aktualna od 2021-05-21
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 943
Wersja aktualna od 2021-05-21
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych

z dnia 18 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2256)

t.j. z dnia 21 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 943)

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) (uchylony);

1a) aktywa państwowe;

2) gospodarka złożami kopalin;

3) łączność.

3. Minister jest dysponentem części 55, 48 i 26 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Aktywów Państwowych.

5. Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00