Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1764
Wersja aktualna od 2023-02-13
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1764
Wersja aktualna od 2023-02-13
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137 i 1488) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Wzór zgłoszenia] Określa się wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 r.2)

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. poz. 257), które traci moc z dniem 13 lutego 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1764)

WZÓR - ZGŁOSZENIE O PLANOWANYM NABYCIU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM POZA PROCEDURĄ ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY WYROBÓW AKCYZOWYCH NIEWYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2008 R. O PODATKU AKCYZOWYM, OBJĘTYCH STAWKĄ AKCYZY INNĄ NIŻ STAWKA ZEROWA, NA POTRZEBY WYKONYWANEJ NA TERYTORIUM KRAJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00