Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 213
Wersja aktualna od 2023-11-25
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 213
Wersja aktualna od 2023-11-25
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 2552)  

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zarządzenie zaniechania poboru podatku] Zarządza się zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1685 i 2745), od aktywów banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180) będących instytucjami pomostowymi w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253), z wyłączeniem instytucji pomostowych utworzonych zgodnie z art. 181 ust. 2 tej ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Zastosowanie zaniechania] Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do aktywów podlegających opodatkowaniu w roku 2023 i 2024 [1] .

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. poz. 2552). Zmiana weszła w życie 25 listopada 2023 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00