Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 530
Wersja aktualna od 2023-03-22
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 530
Wersja aktualna od 2023-03-22
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326 i 511) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. [Przedłużenie terminów dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych] Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku

- o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, 2640 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 185, 326 i 412), zwanej dalej „ustawą".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Przedłużenie terminu do złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.] Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin, o którym mowa w art. 28r ust. 1 ustawy, do złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Przedłużenie terminu do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 Ordynacji podatkowej] Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. termin do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Przedłużenie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych terminu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 Ordynacji podatkowej] Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, do złożenia informacji określonej w tym przepisie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00