Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 14 lipca 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.162.2021.2.MZA

W zakresie ustalenia momentu utraty przez Wnioskodawcę prawa do obliczania zaliczki wg stawki 9%, skutków utraty statusu "małego podatnika" w trakcie roku i możliwości stosowania dwóch stawek podatkowych.

w zakresie ustalenia momentu utraty przez Wnioskodawcę prawa do obliczania zaliczki wg stawki 9%, skutków utraty statusu "małego podatnika" w trakcie roku i możliwości stosowania dwóch stawek podatkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 marca 2021 r. (data wpływu 7 kwietnia 2021 r.), uzupełnionym 16 i 21 czerwca 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy Wnioskodawca posiadając w roku podatkowym 2020 r. status małego podatnika, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, miał prawo do korzystania z preferencyjnej stawki 9% podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) do momentu, gdy osiągnięte przez niego przychody w roku podatkowym nie przekroczyły (w lipcu 2020 r.) wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł, tj. kwoty 5.109.000 zł - jest prawidłowe,
  • czy możliwa jest utrata statusu małego podatnika w trakcie trwania roku podatkowego ze skutkiem do uprawnień podatnika wynikających z art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 25 ust. 1g ustawy o CIT - jest prawidłowe,
  • czy Wnioskodawca po przekroczeniu w lipcu 2020 r. progu przychodów, o których mowa w art. 25 ust. 1g ustawy o CIT, był zobowiązany do naliczania zaliczek podatku dochodowego CIT w stawce podstawowej 19% dopiero od trzeciego kwartału roku podatkowego, tj. po przekroczeniu tego limitu przychodów, bez konieczności ponownego przeliczenia (skorygowania) należnych zaliczek za cały rok podatkowy według stawki 19% i bez konieczności zapłaty podatku będącego skutkiem tej "korekty" - jest prawidłowe,
  • tym samym, czy Wnioskodawca, z uwagi na przekroczenie granicznej kwoty przychodu, określonej w art. 25 ust. 1g ustawy o CIT będzie zobowiązany do "skorygowania" wysokości stawki podatku z 9% do 19% w stosunku do zaliczek wniesionych od początku roku do momentu przekroczenia progu przychodów (za pierwszy i drugi kwartał 2020 r.), określonych w wyżej wskazywanym przepisie i zapłatę brakującej kwoty podatku - jest prawidłowe,
  • czy Wnioskodawca dokonując rozliczenia rocznego należnego podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2020 (art. 27 ust. 1 ustawy o CIT) będzie uprawniony do obliczenia należnego podatku przy zastosowaniu, w skali jednego roku podatkowego, dwóch stawek podatku: preferencyjnej (9%) - za pierwszy i drugi kwartał 2020 r. i podstawowej (19%) - za trzeci i czwarty kwartał 2020 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy Wnioskodawca posiadając w roku podatkowym 2020 r. status małego podatnika, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, miał prawo do korzystania z preferencyjnej stawki 9% podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) do momentu, gdy osiągnięte przez niego przychody w roku podatkowym nie przekroczyły (w lipcu 2020 r.) wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł, tj. kwoty 5.109.000 zł,
  • czy możliwa jest utrata statusu małego podatnika w trakcie trwania roku podatkowego ze skutkiem do uprawnień podatnika wynikających z art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 25 ust. 1g ustawy o CIT,
  • czy Wnioskodawca po przekroczeniu w lipcu 2020 r. progu przychodów, o których mowa w art. 25 ust. 1g ustawy o CIT, był zobowiązany do naliczania zaliczek podatku dochodowego CIT w stawce podstawowej 19% dopiero od trzeciego kwartału roku podatkowego, tj. po przekroczeniu tego limitu przychodów, bez konieczności ponownego przeliczenia (skorygowania) należnych zaliczek za cały rok podatkowy według stawki 19% i bez konieczności zapłaty podatku będącego skutkiem tej "korekty",
  • tym samym, czy Wnioskodawca, z uwagi na przekroczenie granicznej kwoty przychodu, określonej w art. 25 ust. 1g ustawy o CIT będzie zobowiązany do "skorygowania" wysokości stawki podatku z 9% do 19% w stosunku do zaliczek wniesionych od początku roku do momentu przekroczenia progu przychodów (za pierwszy i drugi kwartał 2020 r.), określonych w wyżej wskazywanym przepisie i zapłatę brakującej kwoty podatku,
  • czy Wnioskodawca dokonując rozliczenia rocznego należnego podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2020 (art. 27 ...
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00