Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 9 marca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.661.2021.1.IZ

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym prowadzone przez nią prace w ramach konstruowania i tworzenia nowych Maszyn, Urządzeń, Narzędzi stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 UPDOP w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września 2018 roku jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d UPDOP? Czy koszty ponoszone przez Spółkę na realizację nowych Maszyn, Urządzeń, Narzędzi opisane w stanie faktycznym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 UPDOP? Czy opisany sposób prowadzenia ewidencji i dokumentacji kosztów, opisany przez Spółkę w stanie faktycznym, odpowiada ewidencji o której mowa w art. 9 ust. 1b UPDOP? Czy w sytuacji otrzymania pozytywnej odpowiedzi na pytania 1-3 w ramach niniejszego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego Wnioskodawca może skorzystać z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ust. 1 UPDOP za lata 2018-2020 poprzez dokonanie korekty rozliczeń za wskazane okresy oraz przy niezmienności stanu faktycznego również za lata następne począwszy od rozliczenia za rok 2021?

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 grudnia 2021 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący ulgi badawczo – rozwojowej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

S sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”, „Firma”) jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UPDOP”). Wnioskodawca uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00