Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.454.2022.5.PS

Ustalenie rezydencji podatkowej oraz możliwości skorzystania z ulgi na powrót (brak spełnienia warunku z art. 21 ust. 43 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza możliwość zastosowania ulgi na powrót).

Ustalenie rezydencji podatkowej oraz możliwości skorzystania z ulgi na powrót (brak spełnienia warunku z art. 21 ust. 43 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza możliwość zastosowania ulgi na powrót).

Interpretacja indywidualna - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:

-ograniczonego/nieograniczonego obowiązku podatkwego (rezydencji podatkowej) jest prawidłowe;

-ulgi na powrót jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 czerwca 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ograniczonego/nieograniczonego obowiązku podatkowego (rezydencji podatkowej) oraz ulgi na powrót. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 19 lipca 2022 r. (wpływ 20 lipca 2022 r.). Tresc wniosku jest następująca:

Opis stanu faktyczengo / zdarzenia przyszłego

Podatnik, osoba fizyczna w 2022 roku zamierza założyć jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym wybraną formą opodatkowania będzie podatek liniowy. Podatnik dnia 1 stycznia 2019 roku wyprowadził się do Irlandii, gdzie od 2 stycznia do 31 maja tego samego roku posiadał zatrudnienie przez X jako kontraktor dla firmy Y. Od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku podatnik zatrudniony był również przez X w Holandii. W okresie styczeń-luty 2021 roku pobierał zasiłek dla bezrobotnych w Holandii. W marcu Wnioskodawca zmienił miejsce przebywania i spędził siedem miesięcy w Meksyku, następnie ponad dwa miesiące w Kolumbii oraz ponownie wrócił do Meksyku, gdzie przebywał tam do końca roku 2021. Pod koniec grudnia podatnik przyjechał do Polski, w celu odwiedzin swoich rodziców i spędzenia z nimi Świąt Bożego Narodzenia. W pierwszej połowie stycznia 2022 roku Wnioskodawca postanowił pozostać na stałe w Polsce, ze względu na chęć budowania bliskich relacji rodzinnych w tym kraju. Definitywny powrót podatnika do Polski nastąpił dopiero w 2022 roku. Przed wyjazdem z Polski w 2019 roku nie został zgłoszony do urzędu skarbowego fakt zmiany rezydencji Wnioskodawcy. Potwierdzeniami przebywania w poszczególnych krajach są natomiast dokument zwrotu podatku z Irlandii oraz Holandii, formularz A1 oraz dowód zameldowania z Holandii. W okresie marzec-grudzień 2021 roku podatnik nie generował przychodów. W tym czasie realizował swoje pasje podróżowania w Meksyku oraz przez chwilę w Kolumbii. Potwierdzeniami przebywania w tych krajach są między innymi rachunki bankowe codziennych płatności, rachunki noclegowe, historia na aplikacji ..., zdjęcia i wiadomości wymieniane ze znajomymi, w tym z życiową partnerką. Podatnik w okresie przebywania posiadał miesięczną kartę miejską, którą systematycznie odnawiał. W tym czasie posługiwał się również telefonem komórkowym zarejestrowanym wyłącznie u zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych. Tym samym posiadał internet zarejestrowany na własne nazwisko oraz posiadał zagraniczne konta bankowe. W Polsce przez ostatnie trzy lata, oprócz konta bankowego nie posiadał żadnych zarejestrowanych na siebie sprzętów ani samochodu. Nie posiada też polis ubezpieczeniowych czy zaciągniętych kredytów w Polsce. Przez 3 lata Wnioskodawca nie utrzymywał bliższych relacji z rodziną i znajomymi w Polsce. Swoich bliskich znajomych miał poza Polską. Życie towarzyskie dzielił ze swoją partnerką w Holandii oraz Meksyku. Poza granicami Polski realizował również swoje cele zawodowe i osobiste. Wnioskodawca realizował swoje zainteresowania jakimi są (...). Rodzice Wnioskodawcy, w omawianym czasie przebywali w Polsce, lecz w związku z tym, że podatnik przebywał poza granicami kraju, nie utrzymywał z nimi bliskiego kontaktu. Nie posiadał też żadnych nieruchomości w Polsce. Nie składał w latach 2019, 2020 oraz 2021 zeznań podatkowych w Polsce. Należy zaznaczyć, że Wnioskodawca nie prowadził żadnej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (pomimo, że nie została zawieszona do 2020 roku - działalność nie była prowadzona), nie miał tam zatrudnienia, ani nawet nie wykonywał usług zlecenia.

W uzupełnieniu wniosku z 25 sierpnia 2022 r. (data wpływu 31 sierpnia 2022 r.) wskazał Pan, że posiadał Pan stałe miejsce zamieszkania:

-w 2019 roku w okresie od stycznia do maja, w Irlandii oraz od czerwca do grudnia w Holandii,

-w 2020 roku stałym miejscem zamieszkania była Holandia,

-w 2021 roku w styczniu oraz lutym stałe miejsce zamieszkania było w Holandii, natomiast przez resztę roku Wnioskodawca nie posiadał stałego miejsca zamieszkania.

W 2019 roku posiadał Pan miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Holandii.

W 2020 roku posiadał Pan miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Holandii.

W 2021 roku posiadał Pan miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Holandii.

W odpowiedzi na pytanie, w którym z krajów zazwyczaj Pan przebywał w 2019 r., 2020 r. i 2021 r., wskazał Pan:

-2019 rok: Holandia;

-2020 rok: Holandia;

-2021 rok: Meksyk.

Posiada Pan polskie obywatelstwo. Powrócił Pan do Polski na stałe 14 stycznia 2022 r.

W odpowiedzi na pytanie o powiązania osobiste i majątkowe z Polską oraz z innym krajem (w szczególności rodzina, posiadane nieruchomości, inwestycje,

znajomi, ubezpieczenia na życie lub majątkowe, itp.) w okresie od początku roku 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił Pan miejsce zamieszkania na Rzeczpospolitą Polską (powrócił Pan na stałe), wskazał Pan, że:

-powiązania Pana z Polską to posiadanie rodziców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (powiązania osobiste) oraz posiadanie konta bankowego (powiązanie majątkowe);

-powiązania Pana ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00