Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 2 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.357.2022.2.MF

Dotyczy ustalenia czy: - Gry stworzone przez Wnioskodawcę oraz Gry, które dopiero powstaną w przyszłości stanowić będą kwalifikowane prawo własności intelektualnej (dalej: „KPWI”) – w rozumieniu przepisu art.

Dotyczy ustalenia czy: - Gry stworzone przez Wnioskodawcę oraz Gry, które dopiero powstaną w przyszłości stanowić będą kwalifikowane prawo własności intelektualnej (dalej: "KPWI") - w rozumieniu przepisu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT (autorskie prawo do programu komputerowego); - jeśli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź twierdzącą to czy tym samym Spółka może korzystać ze stawki 5% od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży licencji na wskazane w pyt. 1 KPWI; - prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty marketingowe, koszty rekrutacji, inne podobne koszty występujące lub mogące wystąpić, a związane z wytworzeniem danej gry będą podlegać rozliczeniu w ramach reżimu "IP Box"; - prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty wymienione w pytaniu nr 3 powinny być uwzględniane przy kalkulacji współczynnika Nexus? - prawidłowa jest klasyfikacja stosowana przez Spółkę w zakresie przyporządkowania poszczególnych rozliczeń kosztów programistów i artystów we współczynniku Nexus - tj. czy koszty wynagrodzenia programistów i artystów zatrudnionych na umowę o dzieło/zlecenie powinny być rozliczone pod lit. A; - prawidłowa jest klasyfikacja stosowana przez Spółkę w zakresie przyporządkowania poszczególnych rozliczeń kosztów programistów we współczynniku Nexus - tj. czy koszty programistów zewnętrznych (prowadzących własną działalność gospodarczą) oraz nabycie licencji do elementów gotowych, koszty marketingowe oraz koszty rekrutacji powinny być rozliczone pod lit.: B (w przypadku podmiotów niepowiązanych) oraz C (w przypadku podmiotów powiązanych); - prawidłowe jest zdanie Spółki w zakresie pomniejszenia dochodu z Gier ujmowanych w ramach reżimu IP Box o koszty ogólne Spółki, nie ujmowane w ramach wskaźnika Nexus, rozliczone według Klucza Alokacji w ramach wyniku podatkowego rozliczonego w ramach ulgi IP Box.

Interpretacja indywidualna

- stanowisko w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 27 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia czy:

-Gry stworzone przez Wnioskodawcę oraz Gry, które dopiero powstaną w przyszłości stanowić będą kwalifikowane prawo własności intelektualnej (dalej: "KPWI") - w rozumieniu przepisu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT (autorskie prawo do programu komputerowego);

-jeśli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź twierdzącą to czy tym samym Spółka może korzystać ze stawki 5% od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży licencji na wskazane w pyt. 1 KPWI;

-prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty marketingowe, koszty rekrutacji, inne podobne koszty występujące lub mogące wystąpić, a związane z wytworzeniem danej gry będą podlegać rozliczeniu w ramach reżimu "IP Box";

-prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty wymienione w pytaniu nr 3 powinny być uwzględniane przy kalkulacji współczynnika Nexus?

-prawidłowa jest klasyfikacja stosowana przez Spółkę w zakresie przyporządkowania poszczególnych rozliczeń kosztów programistów i artystów we współczynniku Nexus - tj. czy koszty wynagrodzenia programistów i artystów zatrudnionych na umowę o dzieło/zlecenie powinny być rozliczone pod lit. A;

-prawidłowa jest klasyfikacja stosowana przez Spółkę w zakresie przyporządkowania poszczególnych rozliczeń kosztów programistów we współczynniku Nexus - tj. czy koszty programistów zewnętrznych (prowadzących własną działalność gospodarczą) oraz nabycie licencji do elementów gotowych, koszty marketingowe oraz koszty rekrutacji powinny być rozliczone pod lit.: B (w przypadku podmiotów niepowiązanych) oraz C (w przypadku podmiotów powiązanych);

-prawidłowe jest zdanie Spółki w zakresie pomniejszenia dochodu z Gier ujmowanych w ramach reżimu IP Box o koszty ogólne Spółki, nie ujmowane w ramach wskaźnika Nexus, rozliczone według Klucza Alokacji w ramach wyniku podatkowego rozliczonego w ramach ulgi IP Box.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 sierpnia 2022 r. oraz 17 sierpnia 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim producentem gier na komputery oraz konsole. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przeważającym przedmiotem działalności prowadzonej przez Spółkę jest działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z). Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Wnioskodawca jest spółką zajmującą się produkcją symulatorów i gier z pokrewnych gatunków. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wytwarza zarówno gry niskobudżetowe, jak również gry stworzone przy wykorzystaniu większych nakładów finansowych, skierowane do klientów premium. Spółka jest producentem i wydawcą gier komputerowych przeznaczonych na komputery PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows. W okresie następującym po premierze danej gry przeznaczonej na komputery PC, Spółka zazwyczaj rozpoczyna produkcję danej gry w wersji przeznaczonej na konsole Xbox, PlayStation oraz platformę Nintendo Switch.

Model działalności Wnioskodawcy

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zajmuje się tworzeniem nowych Gier Komputerowych (dalej jako: "Gra", "Gra Komputerowa" lub "Projekt"). Wnioskodawca (w ramach wewnętrznego zespołu deweloperskiego Wnioskodawcy) współpracując z zewnętrznym zespołem deweloperskim tworzy nową Grę Komputerową według następującego modelu. Wnioskodawca nabywa autorskie prawa majątkowe od podmiotów tworzących poszczególne elementy gry, które przenoszą na Spółkę prawa autorskie w momencie akceptacji wykonanego dzieła lub jego poszczególnego etapu.

Przebieg procesu projektowego

Wnioskodawca opracowuje nowe koncepcje Gier Komputerowych. Wnioskodawca stara się tworzyć nowe koncepcje, dotychczas nieistniejące na rynku, tak aby produkt, który wytwarza był konkurencyjny i aby klienci byli zainteresowani produktem dostarczanym na rynek przez Wnioskodawcę. Stworzenie nowego produktu jest to proces składający się z kilku etapów. W pierwszej kolejności w procesie wytwarzanie Gier odbywa się etap preprodukcji. W tym etapie określane są elementy niezbędne do wytworzenia Gry, cel stworzenia Gry i kierunek rozwoju Gry. Gdy projekt Gry zostanie uznany za biznesowo perspektywiczny, następuje ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00