Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 2 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.357.2022.2.MF

Dotyczy ustalenia czy: - Gry stworzone przez Wnioskodawcę oraz Gry, które dopiero powstaną w przyszłości stanowić będą kwalifikowane prawo własności intelektualnej (dalej: „KPWI”) – w rozumieniu przepisu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy o CIT (autorskie prawo do programu komputerowego); - jeśli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź twierdzącą to czy tym samym Spółka może korzystać ze stawki 5% od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży licencji na wskazane w pyt. 1 KPWI; - prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty marketingowe, koszty rekrutacji, inne podobne koszty występujące lub mogące wystąpić, a związane z wytworzeniem danej gry będą podlegać rozliczeniu w ramach reżimu „IP Box”; - prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty wymienione w pytaniu nr 3 powinny być uwzględniane przy kalkulacji współczynnika Nexus? - prawidłowa jest klasyfikacja stosowana przez Spółkę w zakresie przyporządkowania poszczególnych rozliczeń kosztów programistów i artystów we współczynniku Nexus - tj. czy koszty wynagrodzenia programistów i artystów zatrudnionych na umowę o dzieło/zlecenie powinny być rozliczone pod lit. A; - prawidłowa jest klasyfikacja stosowana przez Spółkę w zakresie przyporządkowania poszczególnych rozliczeń kosztów programistów we współczynniku Nexus - tj. czy koszty programistów zewnętrznych (prowadzących własną działalność gospodarczą) oraz nabycie licencji do elementów gotowych, koszty marketingowe oraz koszty rekrutacji powinny być rozliczone pod lit.: B (w przypadku podmiotów niepowiązanych) oraz C (w przypadku podmiotów powiązanych); - prawidłowe jest zdanie Spółki w zakresie pomniejszenia dochodu z Gier ujmowanych w ramach reżimu IP Box o koszty ogólne Spółki, nie ujmowane w ramach wskaźnika Nexus, rozliczone według Klucza Alokacji w ramach wyniku podatkowego rozliczonego w ramach ulgi IP Box.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00