Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 6 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.436.2022.1.JKU

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dochody z tytułu opisanej we wniosku działalności, tj. w zakresie prowadzenia rachunków służących do korzystania z walut wirtualnych i umożliwiających dokonywanie transakcji wymian pomiędzy nimi oraz dochody ze zbycia walut wirtualnych, będą stanowić dla Spółki przychody z innych źródeł przychodów?

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dochody z tytułu opisanej we wniosku działalności, tj. w zakresie prowadzenia rachunków służących do korzystania z walut wirtualnych i umożliwiających dokonywanie transakcji wymian pomiędzy nimi oraz dochody ze zbycia walut wirtualnych, będą stanowić dla Spółki przychody z innych źródeł przychodów? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dochody z tytułu opisanej we wniosku działalności, tj. w zakresie prowadzenia rachunków służących do korzystania z walut wirtualnych i umożliwiających dokonywanie transakcji wymian pomiędzy nimi oraz dochody ze zbycia walut wirtualnych, mogą podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9% podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.?

Interpretacja indywidualna

- stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP wpłynął Państwa wniosek z 6 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dochody z tytułu opisanej we wniosku działalności, tj. w zakresie prowadzenia rachunków służących do korzystania z walut wirtualnych i umożliwiających dokonywanie transakcji wymian pomiędzy nimi oraz dochody ze zbycia walut wirtualnych:

-będą stanowić dla Spółki przychody z innych źródeł przychodów,

-mogą podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9% podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej także zamiennie jako "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz VAT-UE. Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Spółka powstała w drugiej połowie 2021 r. - została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 30 listopada 2021 r., pierwszy rok obrotowy Spółki, a więc i podatkowy zakończy się 31 grudnia 2022 r.

Dla potrzeb niniejszego wniosku, Spółka zamiennie stosuje pojęcie kryptowaluty i waluty wirtualne (w rozumieniu ustawowym).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie programowania. Spółka dokonała także tzw. crowdfundingu kryptowalutowego polegającego na wyemitowaniu i wymianie tokenów (rodzaju kryptoaktywów) na waluty wirtualne. Tokeny spełniają definicję waluty wirtualnej w rozumieniu art. 4a pkt 22a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.; dalej: "updop") w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: "u.p.p.p.f.t."). Spółka rozpoczęła sprzedaż walut wirtualnych pozyskanych z opisanego wyżej crowdfundingu na waluty tradycyjne (płatne środki płatnicze).

Ponadto, Spółka rozpoczęła działalność w zakresie przechowywania walut wirtualnych i prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 2 pkt 17 lit. ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00