Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 16 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.15.2022.1.KS

• możliwość zastosowania 9% stawki podatku w roku podatkowym rozpoczynającym się 1 października 2022 r. i latach kolejnych, • brak obowiązku wpłaty podatku od przychodów z budynków, gdy kwota zaliczki z art. 25 CIT jest większa od tego podatku.

• możliwość zastosowania 9% stawki podatku w roku podatkowym rozpoczynającym się 1 października 2022 r. i latach kolejnych, • brak obowiązku wpłaty podatku od przychodów z budynków, gdy kwota zaliczki z art. 25 CIT jest większa od tego podatku.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 12 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie:

·możliwości zastosowania 9% stawki podatku w roku podatkowym rozpoczynającym się 1 października 2022 r. i latach kolejnych,

·braku obowiązku wpłaty podatku od przychodów z budynków, gdy kwota zaliczki z art. 25 CIT jest większa od tego podatku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Spółka jest spółką kapitałową prawa polskiego, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "PDOP"), bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca działa w międzynarodowej grupie kapitałowej specjalizującej się w segmencie nieruchomości komercyjnych. Podstawową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi, jak również prowadzenie procesów inwestycyjnych w tym obszarze. Wnioskodawca posiada nieruchomość zabudowaną halą handlową, w której dzierżawca Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą (handel hurtowy).

W celu prowadzenia działalności gospodarczej Spółka nabyła nieruchomość komercyjną na którą składa się grunt, budynek i budowle. Przy czym budynek stanowi dla Spółki środek trwały, jest własnością Spółki, został oddany w całości do używania na podstawie umowy dzierżawy i jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wartość początkowa budynku wynikająca z prowadzonej ewidencji przekracza 10 000 000 zł.

Tym samym Spółka jest podatnikiem podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego określonym w art. 24b CIT. Jednak z uwagi na fakt, że kwota zaliczki na podatek o której mowa w art. 25, za dany miesiąc jest większa, to zgodnie z art. 24b ust. 13 Spółka nie wpłaca podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego, gdyż płaci wyższą zaliczkę.

Jednocześnie Spółka ma rok podatkowy inny niż kalendarzowy tj. okres dwunastu miesięcy od 1 października do 30 września roku kolejnego. Przy czym z uwagi na fakt, że w latach poprzednich Spółka dokonała zmiany roku podatkowego Spółka posiadała 21 miesięczny rok podatkowy tj. od 01.01.2020 do 30.09.2021.

Z tytułu dzierżawy posiadanej nieruchomości Spółka uzyskuje przychody.

Przy czym w 12 miesięcznym roku podatkowym wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00