Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 7 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.646.2022.1.AA

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz odsetek od kredytu.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

W dniu 9 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 3 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Podatnik – osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą – działalność (…), w zakresie której osiągane dochody są opodatkowane wg zasad wskazanych w treści art. 30c u.p.d.o.f., prowadzący rozliczenia w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w październiku 2021 r. nabył wraz z żoną w ramach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej nieruchomość o powierzchni 432 m zabudowaną domem jednorodzinnym (bliźniak) w (…) o powierzchni użytkowej 212,41 m (dalej: „Dom”) i udział 1/12 nieruchomości o powierzchni 640 m stanowiącej drogę dojazdową do posesji. Umowę przenoszącą własność i umowę sprzedaży oraz ustanowienia hipoteki poprzedziły dwa akty notarialne: umowa przedwstępna i umowa warunkowa sprzedaży zawarta, pod warunkiem że Skarb Państwa nie wykona prawa pierwokupu do zabudowanej działki. Na sfinansowanie zakupu zabudowanej nieruchomości Wnioskodawca wraz z żoną zaciągnął kredyt hipoteczny, w ramach którego jest zobowiązany do opłacenia rat kredytu, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości. Do czasu wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych Wnioskodawca wraz z żoną płacił tzw. ubezpieczenie pomostowe. W toku postępowania o udzielenie kredytu Wnioskodawca wraz z żoną poniósł wydatek z tytułu sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy częściowej spłacie kredytu Wnioskodawca wraz z żoną jest zobowiązany do uiszczania prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty. W związku z nabyciem nieruchomości Wnioskodawca wraz z żoną poniósł następujące wydatki: taksy notarialne 3 aktów notarialnych, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych związanych z ustanowieniem hipoteki i nabyciem nieruchomości.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00