Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2015-10-13

Obsługa prawna jako usługa niepriorytetowa

Jeśli przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie dla danej jednostki usług prawniczych przez radców prawnych, należy pamiętać, że usługi te zalicza się do usług niepriorytetowych. W praktyce mogą powstać wątpliwości, jak prawidłowo dokonać opisu przedmiotu zamówienia i czy zasadne jest wskazywanie pozacenowego kryterium oceny ofert.

Przepisami ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych zostały wprowadzone zmiany w zakresie udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe. Uchylony został przepis art. 5 ust. 1a, a wprowadzony został nowy przepis art. 5a ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp).

Zmiana przepisów upzp w zakresie dodania nowego art. 5a miała na celu odformalizowanie postępowań o udzielanie zamówienia na usługi niepriorytetowe o wartościach poniżej tzw. progów unijnych.

Obecnie zatem w przypadku zamówień na usługi prawnicze zamawiający nie może już wszcząć postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki w każdym "uzasadnionym przypadku", lecz tylko jeśli spełnione są przesłanki określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 upzp. Natomiast do takich postępowań nadal nie stosuje się ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00